Zagovori zaključnih nalog

 

Kandidat:  Katja Zajc

Datum in ura: 12.10. ob 10. uri, sejna soba 1. nadstropje

Naslov: “Primerjava ustavnih ureditev prepovedi suženjstva in prepovedi prisilnega dela”

Mentor: prof. dr. Arne Marjan Mavčič

Predsednik: izr. prof. dr. Janez Čebulj

Član: izr. prof. dr. Marko Novak

 

Kandidat: David Podrzavnik

Datum in ura: 12.10. ob 10.30. uri, sejna soba 1. nadstropje

Naslov: “Nemška, avstrijska in luksemburška ustavnost”

Mentor: prof. dr. Arne Marjan Mavčič

Predsednik: izr. prof. dr. Janez Čebulj

Član: izr. prof. dr. Marko Novak

 

Kandidat: Kaja Kramar

Datum in ura: 12.10. ob 11. uri, sejna soba 1. nadstropje

Naslov: “Prepoved suženjstva in novodobno suženjstvo”

Mentor: prof. dr. Arne Marjan Mavčič

Predsednik: izr. prof. dr. Janez Čebulj

Član: izr. prof. dr. Marko Novak

 

Kandidat: Ana Uršič

Datum in ura: 12.10. ob 11.30. uri, sejna soba 1. nadstropje

Naslov: “Zasebno šolstvo v teoriji in praksi”

Mentor: prof. dr. Arne Marjan Mavčič

Predsednik: izr. prof. dr. Janez Čebulj

Član: izr. prof. dr. Marko Novak

 

Kandidat: Robert Radkovič

Datum in ura: 12.10. ob 12. uri, sejna soba 1. nadstropje

Naslov: “Strokovni nadzor nad policijo”

Mentor: prof. dr. Andrej Anžič

Somentor: doc. dr. Miroslav Žaberl

Predsednik: izr. prof. dr. Tomaž Čas

Član: prof. dr. Arne Marjan Mavčič