Zagovori magistrskih nalog v decembru

 

Kandidat: Barbara Kolar

Datum in ura: 22. 12. ob 15.00, sejna soba, 2. nadstropje

Naslov: Področje nepremičnin z vidika mlajše in starejše populacije v Republiki Sloveniji

Mentor: dr. Alenka Temeljotov Salaj

Predsednik: dr. Bojan Grum

Član: dr. Boštjan Kerbler

 

Kandidat: Dušanka Dijak 

Datum in ura: 22. 12. ob 16.00, sejna soba, 2. nadstropje

Naslov: Problematika metodologije določanja odškodnine zaradi omejitve lastninske pravice v javno korist

Mentor: dr. Bojan Grum

Predsednik: dr. Boštjan Aver

Član: dr. Aljoša Dežman