Zagovori magistrskih nalog v avgustu

Študentka: Maier Nina

Naslov magistrskega dela: Poslovanje med povezanimi osebami v povezavi s transfernimi cenami in navzkrižjem interesov

Datum: 22.08.2018, ob 14:30

Kraj zagovora: Sejna soba 2. nadstropje (LJ)

Predsednik: dr. Krešimir Puharič

Mentor: dr. Aljoša Dežman

Član: dr. Boštjan Aver

 

Študentka: Kostanjevec Kravanja Anja

Naslov magistrskega dela: Dedovanje tujcev – čezmejno dedovanje

Datum: 22.08.2018, ob 15:00

Kraj zagovora: Sejna soba 2. nadstropje (LJ)

Predsednik: dr. Krešimir Puharič

Mentor: dr. Aljoša Dežman

Član: dr. Sara Ahlin Doljak