Zagovori magistrskih nalog in doktorskih disertacij

Študent: Žiga Karl Gričnik

Naslov magistrskega dela: Socialna ogroženost mladih v primeru brezposelnosti

Datum: 14. 6. 2017

Ura: 14:00 h

Kraj zagovora: Sejna soba 2. nadstropje, Ljubljana

Mentor: dr. Zvone Vodovnik

Predsednik: dr. Marko Novak

Član:  dr. Jernej Letnar Černič

 

Študent: Franci Ježek

Doktorska disertacija z naslovom: Vpliv stečajnega postopka na osebne družbe s poudarkom na osebni odgovornosti ustanoviteljev

Datum: 19. 6. 2017

Ura: 14:00 h

Kraj zagovora: Sejna soba 2. nadstropje, Ljubljana

Mentor: izr. prof. dr. Aljoša Dežman

Predsednik: doc. dr. Boštjan Aver

Član: pred. dr. Andrej Baričič

 

Študentka: Sanković Jasmina

Naslov magistrskega dela: Najgospodarnejša raba prostora – pomen analize pri vrednotenju pravic na nepremičnini

Datum:19. 5. 2017

Ura: 15:00 h

Kraj zagovora: Sejna soba 2. nadstropje, Ljubljana

Mentor: izr. prof. dr. Bojan Grum

Predsednik: izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj

Član: doc. dr. Boštjan Aver

 

Študentka: Žnidaršič Kristina

Naslov magistrskega dela: Nekateri primerjalnopravni vidiki obdavčitve kapitalskih dobičkov

Datum: 22. 5. 2017

Ura: 13:30 h

Kraj zagovora: Sejna soba 2. nadstropje, Ljubljana

Mentor: doc. dr. Aljoša Dežman

Predsednik: izr. prof. dr. Bojan Grum

Član: doc. dr. Boštjan Aver