Zagovori diplomskih nalog v mesecu avgustu

Študent: Žgajnar Mihael

 

Naslov diplomskega dela: Zunanja politika Ljudske republike Kitajske

Datum in ura zagovora: 29.8.2018 ob 12:00 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Slobodan Dujić

Mentor: prof. dr. Ernest Petrič

 

 

Študentka: Ozimek Tjaša

 

Naslov diplomskega dela: Predstavitev in analiza sodbe Ustavnega sodišča v zadevi Patria

Datum in ura zagovora: 29.8.2018 ob 11:45 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Slobodan Dujić

Mentor: prof. dr. Ernest Petrič

 

 

Študentka: Bogataj Naja

 

Naslov diplomskega dela: Slovenija in OECD

Datum in ura zagovora: 29.8.2018 ob 11:30 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Slobodan Dujić

Mentor: prof. dr. Ernest Petrič

 

 

Študent: Nemeček Sebastijan

 

Naslov diplomskega dela: Državna uprava kot kompleksen družbeni sistem

Datum in ura zagovora: 29.8.2018 ob 11:15 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: prof. dr. Ernest Petrič

Mentor: izr. prof. dr. Slobodan Dujić

 

 

Študentka: Stanišič Maja

 

Naslov diplomskega dela: Geneza pariškega dogovora o omejevanju izpustov v zrak

Datum in ura zagovora: 29.8.2018 ob 11:00 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Slobodan Dujić

Mentor: prof. dr. Ernest Petrič

 

 

Študentka: Čeh Savski Simona

 

Naslov diplomskega dela: Vloga uredbe GDPR (EU) 2016/679 na varstvo osebnih podatkov v delovnem razmerju

Datum in ura zagovora: 30.8.2018 ob 14:15 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Marko Novak

Mentor: izr. prof. dr. Valentina Franca

 

 

Študent: Krušnik Toni

 

Naslov diplomskega dela: Sodobni izzivi zaposlitve za krajši delovni čas

Datum in ura zagovora: 30.8.2018 ob 14:00 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Marko Novak

Mentor: izr. prof. dr. Valentina Franca

 

 

Študent: Halzer Nejc

 

Naslov diplomskega dela: Anticipirana fiduciarna cesija in obravnava instituta v insolventnih postopkih

Datum in ura zagovora: 28.8.2018 ob 14:45 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Marko Novak

Mentor: doc. dr. Aljoša Dežman

 

 

Študentka: Jovović Sanja

 

Naslov diplomskega dela: Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema

Datum in ura zagovora: 28.8.2018 ob 14:30 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Marko Novak

Mentor: doc. dr. Aljoša Dežman

 

 

Študentka: Maša Sedlak Stojanović

 

Naslov diplomskega dela: Načelo subsidiarnosti in protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti

Datum in ura zagovora: 21.8.2018 ob 11:00 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 2. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Slobodan Dujić

Mentor: izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

 

 

Študentka: Emanuela Eduard

Naslov diplomskega dela: Varstvo osebnih podatkov v nevladnih organizacijah

Datum in ura zagovora: 21.8.2018 ob 10:45 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 2. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Slobodan Dujić

Mentor: izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

 

 

Študent: Vetrih Tadej

Naslov diplomskega dela: »Digitalna inteligenca« v sodnih postopkih ter varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Datum in ura zagovora: 21.8.2018 ob 10:15 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 2. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Slobodan Dujić

Mentor: izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

 

 

Študent: Ban Rok

Naslov diplomskega dela: Politična kontrola delovanja izvršilne veje oblasti

Datum in ura zagovora: 21.8.2018 ob 10:00 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 2. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

Mentor: izr. prof. dr. Slobodan Dujić

 

 

Študentka: Rupnik Medjedović Ana

Naslov diplomskega dela: Prednosti in pomanjkljivosti pogajanj pri mirnem reševanju sporov – primer spora med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o meji

Datum in ura zagovora: 14.8.2018 ob 11:45 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 2. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Janez Čebulj

Mentor: prof. dr. Ernest Petrič

 

 

Študentka: Kodran Lara

Naslov diplomskega dela: Diskrecijska pravica in nedoločeni pravni pojmi

Datum in ura zagovora: 14.8.2018 ob 11:30 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 2. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: prof. dr. Ernest Petrič

Mentor: izr. prof. dr. Janez Čebulj