Zagovori diplomskih nalog v mesecu septembru

Študent: Souček Tim

 

Naslov diplomskega dela: Pravica do samoodločbe Katalonije v mednarodnem pravu

Datum in ura zagovora: 28.9.2018 ob 10.45 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: prof. dr. Arne Marjan Mavčič

Mentor: izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

 

 

Študentka: Koren Zala

 

Naslov diplomskega dela: Ekonomske in socialne pravice v slovenski ustavnosodni praksi

Datum in ura zagovora: 28.9.2018 ob 10.30 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

Mentor: prof. dr. Arne Marjan Mavčič

 

 

Študent: Raljić Darko

 

Naslov diplomskega dela: Skrb za zdravje in varnost pri delu pri gradnji stanovanjske hiše

Datum in ura zagovora: 27.9.2018 ob 12.40 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: doc. dr. Aljoša Dežman

Mentor: izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj

 

 

Študent: Šantl Sandi

 

Naslov diplomskega dela: Odškodninska odgovornost članov poslovodstva in nadzornega sveta

Datum in ura zagovora: 24.9.2018 ob 11:30 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Marko Novak

Mentor: doc. dr. Aljoša Dežman

 

 

Študentka: Trček Maša

 

Naslov diplomskega dela: Nekateri problemi volilne udeležbe v Sloveniji

Datum in ura zagovora: 14.9.2018 ob 11:15 uri.

Kraj zagovora: Predavalnica P1 v 1. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: prof. dr. Dimitrij Rupel

Mentor: izr. prof. dr. Andraž Teršek

Nadomestni mentor: izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

 

 

Študentka: Brvar Hana Nataša

 

Naslov diplomskega dela: Historial palestinskega vprašanja

Datum in ura zagovora: 14.9.2018 ob 11:00 uri.

Kraj zagovora: Predavalnica P1 v 1. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

Mentor: prof. dr. Ernest Petrič

 

 

Študentka: Jordan Iza

 

Naslov diplomskega dela: Učinkovitost mednarodnega kazenskega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY) v primeru sojenja za zločine v Srebrenici

Datum in ura zagovora: 14.9.2018 ob 10:45 uri.

Kraj zagovora: Predavalnica P1 v 1. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: prof. dr. Ernest Petrič

Mentor: izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

 

 

Študentka: Križaj Neža

 

Naslov diplomskega dela: Odzivi strokovne in širše javnosti o arbitražni razsodbi med Republiko Slovenijo in republiko Hrvaško

Datum in ura zagovora: 14.9.2018 ob 10:30 uri.

Kraj zagovora: Predavalnica P1 v 1. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

Mentor: prof. dr. Ernest Petrič

 

 

Študentka: Dumanić Noemi

 

Naslov diplomskega dela: Prizadevanja RS za uveljavitev odločitve arbitražnega sodišča o meji med RS in RH

Datum in ura zagovora: 14.9.2018 ob 10:15 uri.

Kraj zagovora: Predavalnica P1 v 1. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

Mentor: prof. dr. Ernest Petrič

 

 

Študent: Čadraki Armend

 

Naslov diplomskega dela: Predstavitev in analiza sodbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zadevi »Patria«

Datum in ura zagovora: 14.9.2018 ob 10:00 uri.

Kraj zagovora: Predavalnica P1 v 1. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

Mentor: prof. dr. Ernest Petrič

 

 

Študent: Slatnar Andraž

 

Naslov diplomskega dela: Mednarodnopravni status Jeruzalema (s posebnim ozirom na namestitev tujih veleposlaništev)

Datum in ura zagovora: 14.9.2018 ob 9:45 uri.

Kraj zagovora: Predavalnica P1 v 1. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

Mentor: prof. dr. Ernest Petrič

 

 

Študent: Bukor Christian

 

Naslov diplomskega dela: Pojem agresije v Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča

Datum in ura zagovora: 14.9.2018 ob 9:30 uri.

Kraj zagovora: Predavalnica P1 v 1. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

Mentor: prof. dr. Ernest Petrič

 

 

Študentka: Malovič Maruša

 

Naslov diplomskega dela: Otroci v kazenskem postopku

Datum in ura zagovora: 14.9.2018 ob 9:30 uri.                                                                                                            

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: prof. dr. Dimitrij Rupel

Mentor: izr. prof. dr. Anže Erbežnik

 

 

Študentka: Krek Alja

 

Naslov diplomskega dela: Pravica pacienta do vnaprej izražene volje in darovanje organov

Datum in ura zagovora: 13.9.2018 ob 12:45 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: prof. dr. Krešimir Puharič

Mentor: doc. dr. Aljoša Dežman

 

 

Študentka: Škerbec Erika

 

Naslov diplomskega dela: Izvedba javnega naročila na Ministrstvu za javno upravo: vsebinske prvine gospodarne porabe javnih financ in uporabe meril po določbah Zakona o javnem naročanju

Datum in ura zagovora: 13.9.2018 ob 12:30 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Valentina Franca

Mentor: prof. dr. Krešimir Puharič

 

 

Študentka: Mevc Alma

 

Naslov diplomskega dela: Prekarno delo in pravica do stavke

Datum in ura zagovora: 13.9.2018 ob 12:15 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: prof. dr. Krešimir Puharič

Mentor: izr. prof. dr. Valentina Franca

 

 

Študentka: Aš Lea

 

Naslov diplomskega dela: Mednarodna unifikacija varstva pravic intelektualne lastnine

Datum in ura zagovora: 13.9.2018 ob 12:00 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Valentina Franca

Mentor: prof. dr. Krešimir Puharič

 

 

Študentka: Durcik Špela

 

Naslov diplomskega dela: Smrtna kazen – del preteklosti, sedanjosti in prihodnosti

Datum in ura zagovora: 11.9.2018 ob 11:15 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Janez Čebulj

Mentor: prof. dr. Arne Marjan Mavčič

 

 

Študent: Varezič Tomaž

 

Naslov diplomskega dela: Ustavna ureditev Korejskega polotoka

Datum in ura zagovora: 11.9.2018 ob 11:00 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Janez Čebulj

Mentor: prof. dr. Arne Marjan Mavčič

 

 

Študentka: Hadžič Medja Maruša

 

Naslov diplomskega dela: Pritožba v upravnem sporu

Datum in ura zagovora: 11.9.2018 ob 10:45 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: prof. dr. Arne Marjan Mavčič

Mentor: izr. prof. dr. Janez Čebulj

 

 

Študentka: Karafatska Anja

 

Naslov diplomskega dela: Varuh človekovih pravic kot neformalna oblika varstva človekovih pravic

Datum in ura zagovora: 11.9.2018 ob 10:30 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Janez Čebulj

Mentor: prof. dr. Arne Marjan Mavčič

 

 

Študent: Pohlen Rene

 

Naslov diplomskega dela: Varstvo dobrovernega pridobitelja lastninske pravice v našem stvarnem pravu

Datum in ura zagovora: 10.9.2018 ob 13:30 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Marko Novak

Mentor: doc. dr. Aljoša Dežman

 

 

Študentka: Grm Kristina

 

Naslov diplomskega dela: Socialnopravni položaj invalidov v slovenski zakonodaji

Datum in ura zagovora: 10.9.2018 ob 13:15 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: doc. dr. Aljoša Dežman

Mentor: izr. prof. dr. Marko Novak

 

 

Študent: Rijavec Matic

 

Naslov diplomskega dela: Sestavina stvari po 16. členu SPZ v sodni praksi

Datum in ura zagovora: 10.9.2018 ob 13:00 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Marko Novak

Mentor: doc. dr. Aljoša Dežman

 

 

Študentka: Ivančič Karin

 

Naslov diplomskega dela: Preživnine v Sloveniji

Datum in ura zagovora: 10.9.2018 ob 12:45 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Marko Novak

Mentor: doc. dr. Aljoša Dežman

 

 

Študent: Brecelj Žan

 

Naslov diplomskega dela: Institut pridržka javnega reda

Datum in ura zagovora: 10.9.2018 ob 12:30 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Marko Novak

Mentor: doc. dr. Aljoša Dežman

 

 

Študent: Mihelič Timotej

 

Naslov diplomskega dela: Predajanje storilcev kaznivih dejanj v Evropski uniji – primer Puigdemont

Datum in ura zagovora: 7.9.2018 ob 10:45 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: doc. dr. Katarina Vatovec

Mentor: izr. prof. dr. Matej Avbelj

 

 

Študentka: Fajdiga Tjaša

 

Naslov diplomskega dela: Neposredni učinek direktiv

Datum in ura zagovora: 7.9.2018 ob 10:30 uri.

Kraj zagovora: Sejna soba v 3. nadstropju Ljubljana

Izpraševalec: izr. prof. dr. Matej Avbelj

Mentor: doc. dr. Katarina Vatovec