Zagovor doktorskega dela

Študent: Ivašković Igor

Naslov doktorskega dela: Ideje jugoslovanske države v teorijah sestavljene države v obdobju 1900-1921

Datum: 3. 7. 2017

Ura: 10:00 h

Kraj zagovora: Sejna soba 2. nadstropje, Ljubljana

Mentor: dr. Borut Holcman

Predsednik: dr. Marko Novak

Član: dr. Aljoša Dežman