Vabilo na konferenco ob predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VI

3. 12. 2018 | Aktualno, Napovedujemo

Vabimo vas na konferenco ob predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VI (2016 – 2018) – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi – v kateri je sodelovala tudi Slovenija.

Konferenca bo potekala v petek, 14. decembra 2018, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport – Velika dvorana, Masarykova 16, Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri.

Na konferenci bodo predstavili mednarodne rezultate raziskave EVROŠTUDENT VI in ključne izsledke raziskave v Sloveniji. Nekaterim ugotovitvam se bodo posvetili v treh tematskih delavnicah:
1. Delo študentov,
2. Študenti s posebnimi potrebami,
3. Razlika v zastopanosti spolov pri študiju.

Na konferenco vabijo različne deležnike z višješolskega in visokošolskega področja: študente, višješolske in visokošolske učitelje, dekane, rektorje, predstavnike strokovnih služb za študijske zadeve, podpornih strokovnih ustanov in odločevalcev z različnih ministrstev ter širšo zainteresirano javnost. Soočili bodo mnenja o izzivih terciarnega izobraževanja, ki jih je izpostavila raziskava EVROŠTUDENT VI, ter v diskusiji iskali možne smernice naslavljanja problemov in izboljševanja kakovosti študija.

Vabimo vas, da se prijavite na izbrano tematsko delavnico in prispevate k oblikovanju izhodišč za snovanje nadaljnjih politik terciarnega izobraževanja v Sloveniji.

Več na povezavi: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10580/

Vabilo:

Program_ES6_(1)

Vabilo_ES6(1)