Študijska izmenjava v ZDA

Spoštovani,

vabimo vas, da si ogledate posnetek informativnega dne, v katerem vas bo dr. Matej Avbelj podrobneje seznanil s študijsko izmenjavo na Mississippi College School of Law, ki jo omogoča Evropska pravna fakulteta v sodelovanju z Mississippi College School of Law, Jackson, ZDA.

Video je dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=8I8ZQ90Tem0 .

Vpis na program je omogočen študentom/-kam 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Pravo ter študentom/-kam vseh letnikov magistrskega in doktorskega študijskega programa Prava. Kandidatka oz. kandidat za študijsko izmenjavo v ZDA mora najprej uspešno zaključiti Nadstandardni program izobraževanja na Evropski pravni fakulteti, ki bo potekal predvidoma od novembra 2018 do marca 2019.

Na Nadstandardni program izobraževanja za pripravo na mednarodno študijsko izmenjavo se lahko prijavite najkasneje do 12. 11. 2018 preko elektronskega naslova: cms@epf.nova-uni.si

Več informacij o programu izobraževanja za mednarodno izmenjavo Mississippi se nahaja na spletni strani: https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/program-izobrazevanja-za-mednarodno-izmenjavo-mississipi/ .

 Vabljeni k sodelovanju!