ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKT »Socialna pravna urgenca: brezplačna prva pravna pomoč za socialno ranljive skupine«

24. 8. 2018 | Aktualno, Za študente

Spoštovani,

Obveščamo vas, da se je zaključil ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKT »Socialna pravna urgenca: brezplačna prva pravna pomoč za socialno ranljive skupine«. 

Fakulteta je prijavila projekt z naslovom »Socialna pravna urgenca: brezplačna prva pravna pomoč za socialno ranljive skupine«, katerega temeljna ideja je bila v sodelovanju izbranih študentov pri neposrednem nudenju prve brezplačne pravne pomoči uporabnikom socialno ranljivih skupin. Študenti so pod vodstvom pedagoškega mentorja obravnavali tipične pravne probleme, s katerimi se srečujejo pripadniki najbolj ranljivih socialnih skupin na Goriškem ter izdelali prve pravne rešitve za tovrstne probleme.

V projektu so sodelovali:

 • Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, zanjo
  prof. dr. Marko Novak kot nosilec projekta in pedagoški mentor ter Nataša Kolavčič, strokovno podporno osebje,
 • Ustanova Fundacija BIT Planota – kot organizacija iz negospodarskega področja (stičišče nevladnih organizacij v Novogoriški regiji), zanjo Darijan Krpan kot strokovni sodelavec projekta,
 • Študneti:
  Eduard Emanuela (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
  Grm Kristina (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
  Karafatska Anja (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
  Stanišič Maja (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
  Štemberger Nina (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
  Trobec Anja (študentka Evropske pravne fakultete, NU)
  Fabjan Ines (študentka Fakultete za uporabne družbene študije)
  Miroshnikova Daria (študentka Fakultete za uporabne družbene študije)
  Mirt Ana (študentka Fakultete za uporabne družbene študije)
  Krope Sašo (študent Fakultete za medije)

Študenti so s pomočjo projekta urili svoja znanja ter pridobivali  dragocene praktične izkušnje, ki jih bodo lahko uspešno vnovčili tudi v nadaljnji poklicni in karierni poti. Projektno delo je svojevrstno, zato je to za študente dobra referenca in pripomoček za hitrejši vstop na trg dela.

S pomočjo projekta se je okrepila tudi vez med visokošolsko institucijo in institucijami lokalnega okolja ter negospodarskim sektorjem. Na ta način se krepi prenos znanja iz akademskega v negospodarski prostor, kar še dodatno spodbuja medsebojno sodelovanje in povezovanje.

Nadaljevane aktivnosti – »Pravna klinika«

Izkušnja s projektom ŠIPK je bila zelo dobra, tako na strani študentk kot nevladnih organizacij, socialnih ustanov in njihovih uporabnikov. Na eni strani je projekt študentom omogočil prepotrebno prakso v času študija, ki je bila usmerjena v njihove ustvarjalne potenciale pri pravnem reševanju konkretnih življenjskih primerov. Na drugi strani se je ta praksa izvajala na področju socialno ranljivih skupin, kjer je tudi pravnih problemov precej, vendar kronično premalo sredstev za njihovo reševanje. Obenem sodelovanje študentov na tem področju pomaga k dodatnem razvoju njihovega socialnega čuta, kar je še posebej pomembno za razvoj poklicnih pravnikov kot družbeno odgovornih pripadnikov tega poklica.

Zato smo se na fakulteti odločili, da uvedemo izbirni predmet – Pravna klinika, kjer bomo izvajali podoben format ukvarjanja študentov s praktičnimi primeri v sodelovanju (vsaj v začetku, in na področju Goriške) s Centrom nevladnih organizacij BIT Planota.

Ta predmet je študentom ponujen že v prihajajočem akademskem letu 2018/19. 

 Več si lahko preberete v priponki: ŠIPK – zaključno poročilo 2018