Sprejete spremembe sestavin dodiplomskega študijskega programa Pravo 1. stopnje ter dodiplomskega študijskega programa Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje

30. 11. 2018 | Aktualno, Za študente

Obveščamo vas, da so bile po predhodnem soglasju Študentskega sveta Evropske pravne fakultete Nove univerze, na seji senata Evropske pravne fakultete Nove univerze dne 27.11.2018 ter na seji senata Nove univerze dne 29.11.2018, sprejete v nadaljevanju navedene spremembe sestavin dodiplomskega študijskega programa Pravo 1. stopnje ter dodiplomskega študijskega programa Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje.

Spremembe veljajo od vključno študijskega leta 2019/20 dalje.

Za več informacij si oglejte priponke.

Spremembe sestavin dodiplomskega študijskega programa Pravo 1. stopnje: 

Priponka: Pravo I. stopnje od štud. leta 2019/2020 naprej

Spremembe sestavin dodiplomskega študijskega programa Pravo in management infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje:

Priponka: Pravo in management infrastrukture in nepremičnin od 2019/2020 naprej