SDEP

Slovensko društvo za evropsko pravo, član Mednarodnega združenja za evropsko pravo FIDE
(Federation Internationale du droit Europeen)

Slovensko društvo za evropsko pravo je bilo ustanovljeno z namenom prispevati k razvoju, uveljavljanju in promociji evropskega prava v teoriji in praksi. Društvo je prostovoljno združenje pravnikov in drugih, ki se ukvarjajo z evropskim pravom in želijo aktivneje prispevati k razvoju, uveljavljanju in promociji evropskega prava v teoriji in praksi.

Društvo skrbi za druženje članov in za prenos znanja ter informacij s področja evropskega prava. V letu 2011 je Slovensko društvo za evropsko pravo pridobilo status društva v javnem interesu. Slovensko društvo za evropsko pravo tradicionalno organizira predavanja in okrogle mize s področja aktualnih vprašanj prava EU.

Spletna stran društva

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/sdep/