Razpis za člane volilne komisije za volitve v Študentski svet Evropske pravne fakultete

V skladu z 9. členom Pravilnika o volitvah v Študentski svet Evropske pravne fakultete (https://www.evro-pf.si/media/website/2012/11/pravilnik-o-volitvah-v-SS-.pdf), predsednik Študentskega sveta imenuje tri člane volilne komisije. Za člana volilne komisije ne more biti imenovan član ŠS EVRO-PF ali študent, ki kandidira za predstavnika študentov v ŠS EVRO-PF.

Člani volilne komisije bodo za svoje delo prejeli finančno nadomestilo.

Vse zainteresirane študente/ke pozivam, da se javijo na razpis na elektronski naslov: ssevropf@gmail.com

Razpis poteka do srede 5. decembra 2018. Izmed vseh zainteresiranih kandidatov, bodo trije imenovani za člane volilne komisije za volitve v Študentski svet Evropske pravne fakultete.

Za ostala vprašanja mi pišite na zgoraj navedeno elektronsko pošto.

Za vaš odziv se vam že v naprej zahvaljujem.

Predsednik Študentskega sveta
Leon Bernot

Priponka: Razpis za člane volilne komisije za volitve v Študentski svet Evropske pravne fakultete