Priznavanje formalnega/neformalnega izobraževanja

Obveščamo vas, da je potrebno za priznavanje formalnega/neformalnega izobraževanja (npr. izbirnih predmetov) vložiti prošnjo na Študijsko komisijo
Izpolniti morate prilogo 18, ki jo najdete v Pravilniku o študiju: https://www.evro-pf.si/fakulteta/o-fakulteti/pravni-akti/. Vlogi priložite kopijo dokazila in nam vlogo dostavite ali pošljite po navadni pošti v referat, v Ljubljano, s pripisom za Študijsko komisijo.
Gradivo za naslednjo sejo Študijske komisije sprejemamo do 27.12.2017. Nepopolnih vlog Študijska komisija ne bo obravnavala.