Prakse, tehnike in veščine reševanja sporov -2017

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester
Alternativno reševanje sporov, 2. stopnja  – magisterij Pravo, Družbene vede Prvi Drugi

Vrsta predmeta

Obvezni

Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge oblike študija Samost. delo   ECTS
40     00   160   8

Nosilec predmeta4

prof. dr. Alan Uzelac

Jezik

Slovenščina

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik.

Vsebina

 • Kaj so tehnike in kaj veščine pri reševanju sporov (od dialoga do pogajanj)
 • Emocije v sporu (sovraštvo, jeza, kljubovanje, užaljenost, prezir, ponižanje, zavračanje)
 • Kako ravnati s svojimi čustvi in reagirati na močna čustva drugih
 • Dialog in aktivno poslušanje
 • Kako vzpostaviti dialog po dolgotrajnem konfliktu, kjer so bili mnogi ljudje prizadeti in so izgubili svojce
 • Vedenjski vzorci
 • ravnovesje moči (kakšne moči poznamo, kako se to kaže v sporih, kako zagotoviti ravnovesje moči in kaj storiti, če to ni mogoče)
 • Tehnike, ki so pomembne za reševanje vseh sporov: aktivno poslušanje, postavljanje pravih vprašanj, reframing, zabloda ničelne vsote
 • Tehnike, ko je več strank v sporu (priprave, določiti pravila pogovora, čas govora, kdo vodi pogovor, cilji pogovora, sklepno po sestanku)
 • Pogajanja (»ena na ena«)
 • Ločiti osebo od spora (razlika med being in doing)
 • Iskanje skupnih interesov
 • Objektivizacija pomembnih dejstev v sporu
 • Razlika med reševanjem spora brez nevtralne tretje osebe in s pomočjo nevtralne tretje osebe

Temeljna literatura in viri

Obvezna:
Milivojević Z., Emocije, prevod Igor M. Ravnik in Slavica Ravnik, Novi Sad, Psihopolis 2008.
Ristin G., Hajtnik Z. in soavtorji: Mediacija v teoriji in praksi, DMS, Ljubljana 2011.
Fisher, R., Ury, W.: Kako doseči dogovor, GV, Zbirka Menager, Prevod Tina Česen, Ljubljana, 1998.

Priporočena:
Golann, D.: Mediation Legal Disputes, ABA Section of Dispute Resolution, 2009.

Cilji in kompetence

 • Spoznati kaj je dialog, pravila reševanja sporov brez tretje osebe.
 • Spoznati razliko med reševanjem sporov med posameznikoma, med več posamezniki in skupinami.
 • Spoznati tehnike reševanja sporov, ki veljajo za vse spore.
 • Spoznati nekaj osnovnih tehnik in veščin.

Predvideni študijski rezultati

Študent (tka) bo razumel, kaj tehnike so in katere tehnike lahko vsak uporablja pri reševanju sporov.
Udeleženci bodo znali tudi praktično uporabiti tehnike in z vajo bodo občutili, kako se ljudje počutimo v sporu in ko ga skušamo sami reševati.
Razumeli bodo razliko med sporom med dvema osebama, med več osebami, med skupinami, med narodi in med državami.

Metode poučevanja in učenja

Frontalna oblika poučevanja

Učne metode:
– ogled in analiza video posnetkov mediacije
– vaje z igro vlog – vodenje procesa mediacije

Načini ocenjevanja

-pisni izpit 30 %
– ustni del v obliki igre vlog vodenja mediacije 70 %

Reference nosilca

Born in Zagreb on June 15, 1963
Graduate studies: Zagreb University (Croatia), Johannes Gutenberg University, Mainz (Germany).
Graduated from University of Zagreb – Faculty of Philosophy (B.A. degrees in philosophy and comparative literature) and Faculty of Law (dipl. iur. degree in 1988).
Postgraduate studies: Zagreb University, University of Vienna, Austria (Visiting Fellow, 1992, 1995), Harvard Law School, USA (Fulbright Visiting Researcher, 1996).
Postgraduate degrees received from Zagreb University – Master of Laws, 1992 and Doctor of Laws, 1999. Dr. Uzelac was engaged in drafting of a number of documents in his home country and international bodies.
In Croatia he was the principal drafter or engaged in the drafting of the following acts: Law on Courts; Law on State Judicial Council; Arbitration Law; Conciliation Law; Court Rule Book; Legal Aid Act.
He was also member of the national Commission for the Administration of the Internet national top-level domain (.hr) and author of the Rules for DNS Arbitral Dispute Resolution regarding .hr domain names.

PRIJAVNICE

Prijavite se na razpis preko elektronske prijavnice.

/predmetnik/praks