JEAN MONNET MODUL 2017/2018

Evropska pravna fakulteta je v množici več kot 730 prijav iz vse Evrope pridobila Jean Monnet Modul, sofinanciran s strani Evropske komisije za obdobje 3 let od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019. Namen modula, katerega nosilec je izr. prof. dr. Marko Novak, dekan Evropske pravne fakultete, je organizirati predavanja na temo “Argumentacija Sodišča Evropske unije kot zgled za argumentacijo slovenskih sodišč”.

OPIS TEME:
Prepogosto se dogaja, da je interpretacija in argumentacija slovenskih sodišč formalistična. To pomeni, da je preveč črkobralska, omejena na dobesedni pomen pravnega besedila, manj pa upošteva njegov širši vidik, kot je njegov namen, cilj, kontekst, sistemski vidik. Pravo nasprotje tega je argumentacija Sodišča Evropske unije (SEU), ki je kot “ustavno” sodišče glede na pravne probleme sicer razumljivo precej širše. To se npr. vidi pri tem, da naša sodišča jemljejo sodno prakso preveč formalistično, po drugi strani pa sprašujejo SEU o razlagi zadev iz prava EU, ki bi jih sama lahko rešila. Namen projekta je, da bi na konkretnih primerih iz sodne prakse naših sodišč prikazali, kako je bolj široko gledanje (nemara funkcionalistično ali instrumentalno) na rešitev pravnega problema tudi bolj smiselno, kakovostno in navsezadnje tudi bolj pravilno. Pri projektu sodeluje tudi odličen teoretik pravne argumentacije, prof. Tuzet iz Italije, ki bo predstavil idealne argumentativne pristope in tudi izsek iz italijanske pravne argumentacije.

PRIJAVE:
Dogodek je namenjen primarno podiplomskim študentom. Posamezniki morajo k prijavi priložiti svoj CV in motivacijsko pismo.
Prijave se zbirajo do vključno 20. 10. 2017 na e-naslovu: natasa.kolavcic@evro-pf.si.

PREDVIDEN RAZPORED PREDAVANJ (1. semester):
• 25.10.2017 (16:00-20:00 – Nova Gorica), v okviru predmeta Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi;
• 29.11.2017 (16:00-20:00 – Ljubljana), v okviru predmeta Teorija prava;
• 28.11.2017 (16:00-20:00 – Ljubljana), v okviru predmeta Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi (predviden gost mag. Saša Sever, SEU);
• 04.12.2017 (16:00-20:00 – Nova Gorica) v okviru predmeta Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi (predviden gost prof. dr. Giovanni Tuzet, University of Bocconi);
• 22.12.2017 (16:00-20:00 – Ljubljana), v okviru predmeta Teorija prava;
• 12.1.2018 (16:00-20:00 – Ljubljana), ločeno predavanje;
• 15.1.2018 (16:00-20:00 – Nova Gorica), ločeno predavanje.

DOBROBIT MODULA ZA UDELEŽENCE:
Udeležba na Jean Monnet Modulu omogoča poglobitev znanj o sodni praksi in pravni argumentaciji SEU ter o uporabi njegove judikature v nacionalnem pravu. Vsak udeleženec bo ob koncu dobil prestižni certifikat Jean Monnet Modula, ki prinaša izjemno referenco za posameznikov CV, priznano po vsej Evropski uniji. Vsakemu udeležencu, ki je magistrski študent Evro-PF in bo izkazal prisotnost na vsaj 40 urah predavanj in vaj, bo priznan izbirni predmet na podiplomskem študiju v obsegu 6 KT.

Več informacij o programu se nahaja na: https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/jean-monnet-modul/

Vabljeni k sodelovanju.