Vpis v višji letnik

V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu bo fakulteta študente v višji letnik vpisovala do 26. 9. 2018.

Študentom in kandidatom, ki se iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, niso mogli vpisati v rednih rokih, lahko pristojni organ visokošolskega zavoda na podlagi prošnje dovoli vpis tudi po preteku teh rokov, vendar najpozneje do 30. 10. 2018.

NAVODILA ZA VPIS v višji letnik v študijskem letu 2018/2019 za dodiplomske, podiplomske magistrske in podiplomske doktorske študente

Navodila za vpis študentov v višji letnik

POMEMBNI DOKUMENTI (odpri ustrezno datoteko)

Dodiplomski študij Podiplomski študij
Izbirni predmeti Pravo 1. stopnje

Izbirni predmeti PMIN 1. stopnje

Izjava o plačilu šolnine 2018-2019 za posameznika

Izjava o plačilu šolnine 2018-2019 za podjetja – organizacije

Poroštvena izjava 2018-2019

Vpisnica v Univerzitetno knjižnico NU (izpolnijo študentje, ki še niso člani knjižnice)

 

 

 

 

 

Izbirni predmeti Pravo 2. stopnje

Izbirni predmeti PMN 2. stopnje

Izbirni predmeti ARS 2. stopnje (do vključno študijskega leta 2016/2017)

Izbirni predmeti ARS 2. stopnje (od študijskega leta 2017/2018 dalje)

Izbirni predmeti CGP 2. stopnje

Izjava o plačilu šolnine 2018-2019 za posameznika

Izjava o plačilu šolnine 2018-2019 za podjetja – organizacije

Poroštvena izjava 2018-2019

Vpisnica v Univerzitetno knjižnico NU (izpolnijo študentje, ki še niso člani knjižnice)