Evropska pravna fakulteta podprla podpis sporazum o sodelovanju med iniciativo SEESARI in SHIFT2RAIL

26. 9. 2018 | Aktualno

Obveščamo vas, da je predsednik iniciative SEESARI, v katero je kot partnerica vključena tudi Evropska pravna fakulteta Nove univerze, in direktor Prometnega instituta, podjetja v Skupini Slovenske železnice, dr. Peter Verlič, ter izvršni direktor SHIFT2RAIL, Carlo Borghini, 18. 9. 2018, na prvi dan mednarodnega železniškega sejma Innotrans v Berlinu, ob navzočnosti evropske komisarke Violete Bulc, podpisala sporazum o sodelovanju.

SEESARI, South East Europe Strategic Alliance for Rail Innovation oziroma v prevodu Zveza za spodbujanje raziskav in inovacij na področju železnic v Jugovzhodni Evropi, katerega aktivna članica je tudi Evropska pravna fakulteta Nove univerze, je bil ustanovljen leta 2016 na pobudo Prometnega instituta Ljubljana, in ob podpori Mednarodne železniške zveze, UIC, Temeljni cilj SEESARI je povezovanje zainteresiranih deležnikov s področja železnic ter iskanje inovativnih rešitev in projektov, ki bodo prispevali k podpori in razvoju železnic in transporta v Jugovzhodni Evropi ter tudi k širšemu evropskemu železniškemu in prometnemu sistemu.

Iniciativo SEESARI danes sestavlja že več kot 60 z železnicami povezanih železniških podjetij iz štirinajstih držav. SHIFT2RAIL je javno-zasebno partnerstvo za raziskave in inovacije v železniškem transportu,ki ga je potrdila Evropska komisija, da bi na evropskih železnicah povečala obseg prevoza potnikov in tovora. Poudarek podpisanega sporazuma je izmenjava informacij o tekočih in načrtovanih aktivnostih ter programih raziskav in inovacij. Poleg tega poudarja tudi izmenjavo izkušenj in dobrih praks pri preoblikovanju železniškega sistema, in predvsem digitalizacijo in interoperabilnost. S tem se iniciativa SEESARI vključuje v delovne skupine SHIFT2RAIL JU in ima možnost sodelovati pri pripravi načrtov za krepitev razvoja železnic na področju Jugovzhodne Evrope.