SEESARI

SEESARI – South East Europe Alliance for Railway Innovation

SEESARI, South East Europe Strategic Alliance for Rail Innovation oziroma v prevodu Zveza za spodbujanje raziskav in inovacij na področju železnic v Jugovzhodni Evropi, katerega aktivna članica je tudi Evropska pravna fakulteta Nove univerze, je bil ustanovljen leta 2016 na pobudo Prometnega instituta Ljubljana, in ob podpori Mednarodne železniške zveze, UIC, Temeljni cilj SEESARI je povezovanje zainteresiranih deležnikov s področja železnic ter iskanje inovativnih rešitev in projektov, ki bodo prispevali k podpori in razvoju železnic in transporta v Jugovzhodni Evropi ter tudi k širšemu evropskemu železniškemu in prometnemu sistemu.

V okviru zveze je pripravljen tudi akcijski načrt razvojnih projektov, ki bodo pokrivali področja:

 • visokohitrostno železniško mrežo,
 • integracijo potniškega prometa,
 • regionalno železniško mrežo,
 • železniški vozni park,
 • interoperabilnost in tehnične standarde,
 • družbeno komponento,
 • tovorni promet.

Na ustanovitvenem sestanku januarja 2016 so predlagane projektne ideje, in sicer:

 • DEVELOPMENT OF THE HIGH SPEED RAIL NETWORK IN SEE,
 • INTEGRATION OF PASSENGER TRANSPORT (IT, TICKETING),
 • REVITALISATION OF REGIONAL RAILWAY LINES,
 • JOINT PROCUREMENT OF RAILWAY ROLLING STOCK,
 • INTEROPERABILITY AND UNIFICATION OF TECHNICAL STANDARDS,
 • HUMAN RESOURCES (SOCIAL COMPONENT, STAFF REORGANIZATION),
 • FREIGHT TRANSPORT DEVELOPMENT AND INTERMODALITY.

Leta 2018 je bil podpisan sporazum o sodelovanju med iniciativo SEESARI in SHIFT2RAIL. Več na tej povezavi.

Evropska pravna fakulteta je vključena v projekt Revitalizacije regionalnih železnic, kjer predvsem proučujemo različne modele javno-zasebnega partnerstva. 

Študentje, vabljeni k sodelovanju ! Za več informacij se obrnite na alenka.temeljotov-salaj@epf.nova-uni.si.

Predstavitev projekta: PPT – SEESARI _P.Verlic_Action Plan