Bomo Prusi ali Rusi? NOVA knjiga prof. dr. Dimitrija Rupla

1. 10. 2018 | Aktualno

Obveščamo vas, da je izšla nova knjiga prof. dr. Dimitrija Rupla “Bomo Prusi ali Rusi”. Nakup je možen v Univerzitetni knjižnici Nove univerze ali preko eKnjigarne Nove univerze (strošek pošiljanja po pošti znaša 4,00 eur z ddv). Cena knjige je 15,00 eur z ddv.

 

»Gre za izjemno zanimivo delo, ki je rezultat dolgotrajnih raziskav in razmislekov. Je nekako večplastno: prisotni so teoretični razmisleki o razvoju mednarodne skupnosti od Vestfalskega kongresa (1648) do sedanjega obdobja, ko se konstituira multipolarni svetovni red. Tekst s teoretičnimi ambicijami in o vlogi slovenskih elit. Posebej zanimivo je avtorjevo raazglabljanje o geopolitičnih vidikih položaja Slovencev po prvi in drugi svetovni vojni. Hkrati pa je zlasti analiza novejših dogajanj prepletena tudi z osebno vlogo in razmisleki prof. Dr. Rupla, ki je v raznih vlogah osebno deloval pri koncipiranju in uresničevanju slovenske zunanje politike.« (iz recenzije prof. dr. Ernesta Petriča)

“Monografija Geopolitični Vidiki Slovenske Osamosvojitve in Državnosti je izredno zanimiva knjiga, v kateri bralec naleti na edinstvena spoznanja, vezana na geopolitično realnost ter na prisotnost slovenskega nacionalnega interesa v mednarodnem prostoru. Več kot četrt stoletja po osamosvojitvi skuša avtor z določeno distanco, a hkrati tudi z neposrednim osebnim pogledom, ki ga od nekdaj zaznamuje, obrazložiti in umestiti številne zgodovinske trenutke v širši geo-politični kontekst. Dr. Dimitrij Rupel pripomore k jasnejšemu razumevanju kompleksnosti in zapletenosti zgodovinskih trenutkov, katerih pomembnosti se splošna slovenska javnost malokdaj zaveda. Umeščanje (geo)političnih dogodkov v širši kulturni, zgodovinski in filozofski kontekst je redkost v slovenskem prostoru, ki kaže na razgledanost in odprtost avtorja pri spremljanju tako lokalnih kot mednarodnih dogajanj.” (iz recenzije doc. dr. Larisa Gaiserja, doktorja geopolitike in geopolitične ekonomije)

Poglejte si kazalo in povzetek.