4. Dnevi gradbenega prava, 6.-7. 11. 2018, Laško

26. 9. 2018 | Aktualno
Obveščamo vas o 4. dnevih gradbenega prava, ki bodo potekali 6. in 7. novembra 2018 v Laškem.
 
 
Področje gradbenega prava je s sprejemom novega gradbenega trojčka doživelo številne spremembe. Spremenila se je vloga nadzornika, povečale so se obveznosti projektantov, pojavile so se nove vrste zavarovanj, za problematične so se izkazale določbe o pooblaščenih inženirjih … Investitorji so v dilemi, ali naj izvajajo vse novosti in kako, izvajalci so presenečeni nad rigorozno držo investitorjev pri kadrovskih zahtevah. Ker je gradbeni sektor v močnem porastu, po eni strani primanjkuje usposobljenih izvajalcev gradnje, nadzora in projektiranja, po drugi strani pa se zaradi strogih pogojev investitorjev zahteve še dodatno zaostrujejo. Kljub spremenjeni zakonodaji ali pa morda ravno zaradi nje v praksi še vedno prihaja do težav pri izvajanju gradenj in uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov ter do napačnega razumevanja cenovnih klavzul.
 
Letošnji Dnevi gradbenega prava so namenjeni podrobni obravnavi sprememb za vse udeležence pri gradnji, ki jih je prinesla nova gradbena zakonodaja. Poleg novosti gradbene zakonodaje bomo precej časa namenili tudi drugim perečim vprašanjem, ki se pojavljajo pri izvajanju gradnje. Tradicionalno je kongres gradbenega prava namreč zasnovan tako, da vprašanj ne odpira, temveč odgovarja nanje. V okviru vsake sekcije bo precej časa na voljo tudi za razčiščevanje spornih situacij iz prakse, med drugim tudi takšnih, ki se neposredno ne dotikajo obravnavanih tem.
 
Programski odbor: odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica mag. Vesna Sodja, odvetnica Maja Prebil
 
KOMU JE DOGODEK NAMENJEN
 
Dogodek je namenjen na eni strani investitorjem in na drugi izvajalcem: projektantom, nadzornikom in inženirjem, saj bodo udeleženci na srečanju obravnavali vse najbolj pereče vidike njihovega medsebojnega sodelovanja pri gradnji. Poseben poudarek bo tudi na zakoniti izvedbi gradbenih projektov, financiranih iz javnih ali iz evropskih sredstev, ter na pravilni izvedbi gradbenih projektov, ki se izvajajo na podlagi pogodb FIDIC.