Prijavnice

Elektronske prijavnice (prijava je možna le v času prijavnih rokov!)

Obveščamo Vas, da prijave za vpis potekajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/

Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (priloge morajo biti v originalu ali overjena fotokopija, v spremnem dopisu  mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu. Priloge morajo biti v originalu ali overjena fotokopija.

Kot pravočasna se upošteva pod:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka prijavnega roka na naslov:

Evropska pravna fakulteta
Referat za študentske in študijske zadeve
Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica

Vsa tehnična in vsebinska vprašanja v zvezi s prijavo naslovite na spodnje kontakte:
Tehnična pomoč

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

Zastavite vprašanje preko obrazca: www.ekc.gov.si/kontakt

Vsebinska vprašanja
Uradne ure po telefonu: vsak dan od 8.30 do 12h
Referat za študentske in študijske zadeve – enota Nova Gorica
E-naslov: info@epf.nova-uni.si, referat@epf.nova-uni.si
Telefon: 05 338 44 00 (03)
Referat za študentske in študijske zadeve – Enota Ljubljana
E-naslov: info.ljubljana@epf.nova-uni.si, referat.ljubljana@epf.nova-uni.si
Telefon: 01 251 44 80 (83)

 

Izjava o plačilu šolnine

Dodiplomski Podiplomski
IZJAVA O PLAČILU ŠOLNINE 2016-2017 za posameznika

IZJAVA O PLAČILU ŠOLNINE 2015-2016 za podjetja-organizacije NOVA

Poroštvena izjava 2016-17

IZJAVA O PLAČILU ŠOLNINE 2016-2017 za posameznika

IZJAVA O PLAČILU ŠOLNINE 2015-2016 za podjetja-organizacije NOVA

Poroštvena izjava 2016-17