Pravni akti

Pravne in druge akte fakultete sprejema Upravni odbor fakultete skladno z 19. členom statuta.

Akti fakultete so:

Statut Evropske pravne fakultete Nove univerze

Pravilnik o študiju na Evropski pravni fakulteti 

 

Tehnična navodila:

TEHNIČNA NAVODILA ZA IZDELAVO ZAKLJUČNIH DEL (veljavna od 11.10.2018)

DOKTORSKA DISERTACIJA – izdelava dispozicije in prijava teme

 

Pravilniki:

Pravilnik o vsebini in obliki diplome

Poslovnik kakovosti Evropske pravne fakultete

Pravilnik o delu študijske komisije

Pravilnik o izvajanju e-tutorstva

Pravilnik o štipendiranju

Pravilnik o pripravi na mednarodno študijsko izmenjavo na MCL Jackson

Pravilnik o raziskovalnih nazivih

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Nove univerze

Etični kodeks

Etični kodeks Evropske pravne fakultete