Habilitacije

Habilitacijske postopke fakultete vodi Habilitacijska komisija, ki je delovno telo senata fakultete. Ta daje mnenje v postopku za izvolitev v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec. Habilitacijska komisija daje tudi mnenje za odvzem naziva iz prejšnjega odstavka.

Habilitacijsko komisijo sestavlja sedem članov, ki jih izvoli senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat fakultete. V habilitacijsko komisijo je vključen tudi predstavnik študentov.

Habilitacijsko komisijo fakultete sestavljajo:

  • prof. dr. Andrej Anžič (predsednik)
  • prof. dr. Peter Jambrek
  • prof. dr. Ernest Petrič
  • prof. dr. Krešimir Puharič
  • izr. prof. dr. Janez Čebulj
  • izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews
  • Martin Lauko, študent

Habilitacijska komisija deluje skladno z Merili za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Evropski pravni fakulteti.

MERILA ZA IZVOLITEV

PRILOGE MERIL ZA IZVOLITEV V NAZIVE na NU

Priloga E-Pregled dela in Točkovalnik Meril NU