O fakulteti

Evropska pravna fakulteta (Evro-PF) je samostojni in zasebni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice s sedežem v Kranju.

Evropska pravna fakulteta je pridobila Akreditacijo Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo s sklepom št. 1/4-2005 dne 7. 7. 2005.

Oglejte si našo digitalno brošuro > >

Cenjene študentke, cenjeni študenti!

izr. prof. dr. Novak MarkoNaša Evropska pravna fakulteta, ki je od nedavnega tudi članica Nova univerze, je že dobro desetletje vpeta v slovenski akademski prostor. Najprej se je postavila ob bok ostalima pravnima fakultetama v Sloveniji, jima sčasoma postala enakovredna, zdaj pa ju mestoma že presega. To pomeni, da na določenih področjih vzpostavlja višje standarde – vse v vidu višje kakovosti študija in znanja, saj ste v osredju fakultete študenti: vaše znanje, sposobnosti in veščine.

Fakulteto odlikuje odličen akademski zbor učiteljev in asistentov. Pri njihovem angažmaju so prvenstvene prednosti znanje in izkušnje, bodisi pridobljene v tujini, v kakovostnih akademskih okoljih, ali pa bogate izkušnje iz domače prakse – vse do najodgovornejših mest v najvišjih državnih institucijah. Fakulteta se tu še kako zaveda, da slovenski visokošolski prostor, tako kot je to v tujini, postaja vse bolj tržno usmerjen, študenti namreč zahtevate nadvse kakovostne storitve.

Zato je v interesu celotnega osebja fakultete zadovoljen študent. To pa je tisti, ki zapusti predavanja ali vaje ne le s prepričanjem, da se je nekaj pomembnega naučil, temveč tudi z občutkom osebnostne rasti. Veliko sicer zahtevamo, a veliko tudi damo!

Izobraževanje na fakulteti je predvsem praktično usmerjeno. Navsezadnje se bo na trgu delovne sile, ki je tudi pri nas vedno bolj neizprosen, bolje odrezal tisti z bolj uporabljivim znanjem. To vedo najbolje povedati tudi delodajalci.

Študij na Evropski pravni fakulteti uči in vzgaja v klasične pravosodne poklice: sodnik, odvetnik, tožilec, notar, pravobranilec ter v poklice na področju prava in managementa nepremičnin ter alternativnega reševanja sporov. Lahko boste tudi pravniki v državnih in drugih upravnih organih, v gospodarskih družbah. Morda celo v tujini, v kakšni multinacionalni korporaciji ali v mednarodni organizaciji. Poleg tega znanje prava zelo koristi lastni podjetniški poti ali nemara le širitvi obzorij in osebni splošni izobrazbi. Študij prava vzgaja v smeri večje skrbi za pravno varnost in pravičnost.

Pedagoško delo na fakulteti poteka v manjših skupinah, kar je naša posebna prednost. To pomeni, da je študent bolj neposredno voden s strani profesorja, asistenta, mentorja. Veliko več je možnosti za diskusijo, izmenjavo mnenj in kritično razmišljanje. Kritično razmišljanje je pri nas pravilo, ne izjema – saj smo na »akademiji«!

Profesorji vas ne bodo le učili, temveč vam bodo tudi svetovali. Med drugim tudi, kako naprej v svet ali doma v prakso. Kajti vse te poti so že prehodili – in vsak ima bržkone tudi idejo, kako bi se jih dalo prehoditi še bolje.

Naša fakulteta postaja tudi vse bolj na široko odprto okno v svet. Bodisi gostimo najuglednejše svetovne predavatelje, bodisi omogočamo številne študijske izmenjave. V globalni vasi ne moreš biti doma dober, če nisi v tujini prepoznaven.

Navsezadnje spremljajo kakovosten študij številne obštudijske dejavnosti, kjer so zavoljo mladosti in ambicioznosti fakultete še posebej veliki potenciali, ki jih pomagate uresničevati vi, študenti. Brez vas ni fakultete, saj ste vi tisti, ki nam pomagate graditi njeno prepoznavnost in uspeh. Ko pa diplomirate, boste naši najboljši ambasadorji.         

Skratka, vabljeni k nam vsi, ki ste željni znanja. Vabljeni vsi tisti, ki bi želeli biti čim bolje opremljeni za kariero v praksi ali nadaljevanje študija … Tisti, ki pa ste že pri nas, na vas smo nadvse ponosni!

izr. prof. dr. Marko Novak
dekan