O fakulteti

Evropska pravna fakulteta (Evro-PF) je samostojni in zasebni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice s sedežem v Kranju.

Evropska pravna fakulteta je pridobila Akreditacijo Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo s sklepom št. 1/4-2005 dne 7. 7. 2005.

Oglejte si našo digitalno brošuro > >

Cenjene študentke, cenjeni študenti!

Evropska pravna fakulteta je vidna članica Nove Univerze, katere prvi cilj je postati elitna univerza glede kakovosti študijskih programov z mednarodno primerljivostjo ob upoštevanju visokih etičnih meril na vseh področjih. Izbor predavateljev in profesorjev z neprecenljivimi domačimi in tujimi izkušnjami nam omogoča, da lahko na vas, drage študentke in študenti, prenašamo z leti nabrano in preizkušeno akademsko znanje ter praktične doktrine.

V zadnjih letih smo naredili veliko pomembnih korakov, poleg posodobljenih študijskih programov smo pridobili številne raziskovalne programe in projekte, v katere se vključujejo tudi študenti, vključili smo se v mednarodne izobraževalne in raziskovalne tokove ter postali prepoznavni in spoštovani tako v domačem kot tujem prostoru.

Zavedamo se, da živimo v času, ko visokošolsko izobraževanje doživlja hitre in velike spremembe. Rojevajo se nove tehnologije, tradicionalna akademska področja se spreminjajo, premikajo ali združujejo. Zaradi globalizacije postaja interdisciplinarnost vse pomembnejša. Zato znanje, ki ga prenašamo na vas, drage študentke in študenti, temelji na razvoju in interdisciplinarnem združevanju spoznanj različnih disciplin ter na povezovanju z domačo in mednarodno prakso.

Programi, ki vam jih ponujamo, so zasnovani ambiciozno, poslovno in praktično. Tvorijo povezano celoto. Triletni dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo izobražuje študente na področju pravnih znanosti ter je namenjen zaposlovanju v klasične pravne poklice. Triletni visokošolski strokovni dodiplomski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin pa je zasnovan interdisciplinarno in povezuje znanje s področja prava, managementa infrastrukture ter nepremičnin.

Oba programa omogočata vpis na podiplomske magistrske programe Pravo, Pravo in management nepremičnin, Alternativno reševanje sporov oziroma Civilno in gospodarsko pravo in dalje na doktorska študija Pravo oziroma Pravo in management nepremičnin. Programi so zasnovani tako, da krepijo vaše teoretične in praktične kompetence ter izkušnje. To so izzivi, ki sledijo želji po novem znanju, raziskovanju, akademskemu druženju ter ostalih študijskih aktivnostih. Programi niso usmerjeni le v podajanje novih znanj, temveč v izgradnjo vaše celovite ter zrele osebnosti. 

Vabim vas torej, da nas obiščete, se nam pridružite ter obogatite svoje znanje. S sodelavci Evropske pravne fakultete si bomo vedno prizadevali, da boste študenti tudi po zaključku izobraževanja ostali povezani s Evropsko pravno fakulteto, se radi vračali z novimi in svežimi idejami ter z nami sklepali prijateljske, poslovne ali akademske vezi. Vsem, ki ste ali se nam boste priključili, pa želim prijetno in zadovoljstva polno študijsko izkušnjo.

Izr. prof. dr. Bojan Grum

Dekan Evropske pravne fakultete