Katedre

Katedra je učno-znanstvena enota oddelka Univerze, Fakultete, ki povezuje univerzitetne učitelje in asistente z ožjega strokovnega področja.

Fakulteta ima naslednje katedre:

 1. Katedra za upravno pravo,
 2. Katedra za kazensko pravo,
 3. Katedra za ustavno pravo,
 4. Katedra za civilno in gospodarsko pravo,
 5. Katedra za management infrastrukture in nepremičnin,
 6. Katedra za mednarodno in evropsko pravo,
 7. Katedra za teorijo in zgodovino prava,
 8. Katedra za alternativno reševanje sporov.

Katedra za upravno pravo – predstojnik katedre izr. prof. dr. Janez Čebulj

 • izr. prof. dr. Slobodan Dujić
 • izr. prof. dr. Janez Čebulj
 • izr. prof. dr. Gorazd Trpin
 • izr. prof. dr. Tomaž Čas
 • doc. dr. Boštjan Tratar
 • doc. dr. Boštjan Ferk
 • viš. pred. mag. Marko Starman
 • as. Andraž Beguš, mag. prav.

Katedra za kazensko pravo – predstojnik katedre izr. prof. dr. Anže Erbežnik

 • prof. dr. Andrej Anžič,
 • izr. prof. dr. Ivan Bele,
 • izr. prof. dr. Polona Selič,
 • izr. prof. dr. Marko Bošnjak,
 • izr. prof. dr. Zlatan Dežman,
 • izr. prof. dr. Anže Erbežnik.

Katedra za ustavno pravo – predstojnik katedre prof. dr. Arne Marjan Mavčič

 • prof. dr. Peter Jambrek,
 • prof. dr. Arne Marjan Mavčič,
 • izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič,
 • izr. prof. dr Andraž Teršek,
 • doc. dr. Dejan Valentinčič.

Katedra za civilno in gospodarsko pravo – predstojnik doc. dr. Aljoša Dežman

 • prof. dr. Krešo Puharič,
 • prof. dr. Verica Trstenjak,
 • prof. dr. Roberta Nunin,
 • izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal,
 • doc. dr. Marko Brus,
 • doc. dr. Aljoša Dežman,
 • doc. dr. Jorg Sladič,
 • doc. dr. Eneja Drobež Bogataj,
 • doc. dr. Luigi Varanelli,
 • izr. prof. dr Andraž Teršek,
 • doc. dr. Sara Ahlin Doljak,
 • as. dr. Marija Hladin,
 • as. mag. Saša Bohinc,
 • as. mag. Neža Dular,
 • as. Jure Švigelj, mag. prav.

Katedra za management infrastrukture in nepremičnin – predstojnik katedre izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj

 • prof. dr. Dejan Jelovac
 • prof. dr. Ajda Fošner
 • prof. dr. Goran Vukovič
 • izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews
 • izr. prof. dr. Bojan Cestnik
 • izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj
 • izr. prof. dr. Živa Kristl
 • izr. prof. dr. Bojan Grum
 • doc. dr. Božena Lipej
 • doc. dr. Boštjan Aver
 • doc. dr. Sonja Miculinič
 • doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl
 • doc. dr. Gozdana Miglič
 • doc. dr. David Bogataj
 • doc. dr. Boštjan Kerbler
 • viš. pred. dr. Peter Verlič
 • viš. pred. mag. Marko Starman
 • viš. pred. Ivan Stanič
 • doc. dr. Andrej Baričič
 • pred. Aleš Hojs
 • as.  dr. Špela Zagorc
 • as. Marijana Kunc, univ. dipl. prav

Katedra za mednarodno in evropsko pravo – prof. dr. Ernest Petrič

 • prof. dr. Ernest Petrič,
 • prof. dr. Dimitrij Rupel,
 • prof. dr. Verica Trstenjak,
 • prof. dr. Peter Jambrek,
 • prof. dr. Oliver Ruppel,
 • izr. prof. dr. Matej Avbelj,
 • izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič,
 • doc. dr. Ana Polak Petrič,
 • doc. dr. Katarina Vatovec,
 • as. Katarina Lavrič.

Katedra za teorijo in zgodovino prava – predstojnik katedre izr. prof. dr. Marko Novak

 • prof. dr. Borut Košir
 • prof. dr. Viktor Papež
 • prof. dr. Peter Jambrek
 • izr. prof. dr. Marko Novak
 • doc. dr. Vojko Strahovnik
 • mag. Diamond de Wealthhorn
 • as. Robert Smrekar, mag. prav.
 • as. Luka Martin Tomažič

Katedra za alternativno reševanje sporov – predstojnik katedre prof. dr. Peter Jambrek

 • prof. dr. Alan Uzelac
 • prof. dr. Barney Jordaan
 • prof. dr. Darko Darovec
 • prof. dr. Dimitrij Rupel
 • prof. dr. Ernest Petrič
 • prof. dr. Krešimir Puharič
 • prof. dr. Mitja Žagar
 • prof. dr. Oliver Ruppel
 • prof. dr. Peter Jambrek
 • izr. prof. dr. Bojan Žalec
 • izr. prof. dr. Gorazd Trpin
 • izr. prof. dr. Slobodan Dujić
 • doc. dr. Vojko Strahovnik
 • doc. dr. Tanja Pia Metelko
 • as. Eva Jambrek, univ. dipl. soc. del.