Imenik

A
Profesorica
doc. dr.
Profesor
prof. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
Profesor
doc. dr.
B
Predavatelj
pred. dr.
asistent
mag. prav,
Profesor
izr. prof. dr.
Referent za študijske in študentske zadeve
univ. dipl. soc.
Profesor
doc. dr.
Asistentka
mag.
Profesor
doc. dr.
Č
Profesor
izr. prof. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
bibliotekarka
mag. inf. ved
C
Profesor
izr. prof. dr.
Referent za študijske in študentske zadeve
Č
računovodkinja
mag. posl. ved
D
profesor
prof. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
Profesor
doc. dr.
Profesorica
izr. prof. dr.
Strokovna sodelavka
univ. dipl. prav
Asistentka
doc. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
Asistentka
mag.
E
Profesor
izr. prof. dr.
F
Profesor
doc. dr.
Profesorica
prof. dr.
profesorica
izr. prof. dr.
G
Vodja odnosov z javnostmi in promocij
profesor
izr. prof. dr.
H
Asistentka
dr.
Predavatelj
univ. dipl. inž. grad.
J
Asistentka
univ. dipl. soc. del.
Profesor
prof. dr.
Profesor
prof. dr.
profesor
prof. dr.
K
Profesor
doc. dr.
referentka za študentske zadeve
mag. prev.
Koordinatorka Kariernega centra in Alumni kluba, Erasmus koordinatorka
dipl. prav. (UN)
Profesor
prof. dr.
Profesorica
izr. prof. dr.
predavateljica
univ. dipl. prav.
L
referentka za študentske zadeve
Vodja študijskega centra v Ljubljani
mag.
Profesor
izr. prof. dr.
Profesorica
doc. dr.
M
Profesor
prof. dr.
Profesorica
doc. dr.
Profesorica
doc. dr.
Profesorica
doc. dr.
N
Profesor
izr. prof. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
P
Profesor
prof. dr.
Glavna tajnica
mag. prav.
Profesor
prof. dr.
Profesorica
doc. dr.
Profesor
prof. dr.
R
Profesor
prof. dr.
profesor
prof. dr.
S
Profesorica
izr. prof. dr.
Š
Profesorica
doc. dr.
S
profesor
doc. dr.
Referent za študijske in študentske zadeve
prof. ped. in andrag. (UN)
Asistent
mag. prav.
Predavatelj
viš. pred. dr.
Predavatelj
dr.
Profesor
doc. dr.
Š
asistent
mag. prav.
T
Profesorica
izr. prof. dr.
profesor
izr. prof. dr.
Profesor
doc. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
Profesorica
prof. dr.
U
profesor
prof. dr.
V
profesor
doc. dr.
profesor
doc. dr.
Profesorica
doc. dr.
Predavatelj
viš. pred. dr.
vodja knjižnice in založbe
doc. dr.
profesor
prof. dr.
Ž
profesor
prof. dr.
Z
Asistentka
mag. prav. in manag. neprem
Ž
profesor
izr. prof. dr.
Asistentka
univ. dipl. prav.