Imenik

A
Profesorica
doc. dr.
Profesor
prof. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
Profesor
doc. dr.
svetovalec za promocijo
univ. dipl. nov.
B
Predavatelj
pred. dr.
asistent
mag. prav,
Profesor
izr. prof. dr.
Referent za študijske in študentske zadeve
univ. dipl. soc.
Profesor
doc. dr.
Asistentka
mag.
Profesor
doc. dr.
Č
Profesor
izr. prof. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
bibliotekarka
mag. inf. ved
C
Profesor
izr. prof. dr.
Referent za študijske in študentske zadeve
D
profesor
prof. dr.
referentka za študentske zadeve
Profesor
izr. prof. dr.
Profesor
doc. dr.
Profesorica
izr. prof. dr.
Strokovna sodelavka
univ. dipl. prav
pravnik pripravnik
dipl. prav. (UN)
Asistentka
doc. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
Asistentka
mag.
E
Profesor
izr. prof. dr.
F
Profesor
doc. dr.
Profesorica
prof. dr.
G
profesor
izr. prof. dr.
H
Asistentka
dr.
Predavatelj
univ. dipl. inž. grad.
J
Asistentka
univ. dipl. soc. del.
Profesor
prof. dr.
Profesor
prof. dr.
profesor
prof. dr.
K
Profesor
doc. dr.
Koordinatorka Kariernega centra in Alumni kluba, Erasmus koordinatorka
dipl. prav. (UN)
Profesor
prof. dr.
Profesorica
izr. prof. dr.
predavateljica
univ. dipl. prav.
L
vodja referata za študentske zadeve
Vodja študijskega centra v Ljubljani
mag.
referentka za študentske zadeve
prof. raz. pouka (UN)
Profesor
izr. prof. dr.
Profesorica
doc. dr.
M
Profesor
prof. dr.
Profesorica
doc. dr.
Profesorica
doc. dr.
Profesorica
doc. dr.
N
Profesor
izr. prof. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
P
Profesor
prof. dr.
Glavna tajnica
mag. prav.
Profesor
prof. dr.
Profesorica
doc. dr.
Profesor
prof. dr.
R
referentka za študentske zadeve
Profesor
prof. dr.
profesor
prof. dr.
S
Profesorica
izr. prof. dr.
Š
Profesorica
doc. dr.
referentka za študentske zadeve
S
profesor
doc. dr.
referentka za študentske zadeve
prof. ped. in andrag. (UN)
Asistent
mag. prav.
Predavatelj
viš. pred. dr.
Predavatelj
dr.
Profesor
doc. dr.
Š
asistent
mag. prav.
T
Profesorica
izr. prof. dr.
profesor
izr. prof. dr.
Profesor
doc. dr.
Profesor
izr. prof. dr.
Profesorica
prof. dr.
U
profesor
prof. dr.
V
profesor
doc. dr.
profesor
doc. dr.
Profesorica
doc. dr.
Predavatelj
doc. dr.
vodja knjižnice in založbe
doc. dr.
profesor
prof. dr.
Ž
profesor
prof. dr.
Z
Asistentka
mag. prav. in manag. neprem
Ž
profesor
izr. prof. dr.
Asistentka
univ. dipl. prav.