Razvojni projekti

 

Evropska pravna fakulteta je mednarodno priznana visokošolska institucija na področju prava ter interdisciplinarnem področju prava in managementa infrastrukture in nepremičnin, ki  prek kakovostno izvedene izobraževalne dejavnosti, povezovanja teorije s prakso, združevanja pedagoškega in raziskovalnega dela ter mednarodnega sodelovanja oblikuje diplomante, iskane na domačem in mednarodnem trgu dela.

Fakulteta izvaja različne razvojne projekte, ki krepijo kakovost njenega študijskega procesa ter pripomorejo k večji prepoznavnosti fakultete tako v domačem, kot tudi v mednarodnem visokošolskem prostoru.

Evro_PF_UstavnoSodisce_45