Inštituta

V okviru fakultete delujeta dva inštituta (raziskovalni skupini):

 

Inštitut za management nepremičnin

Inštitut za management nepremičnin na Evropski pravni fakulteti je prvi trans-disciplinarni zavod v Sloveniji ustanovljen za nepremičninske raziskave. Njegov namen je prispevati k razvoju znanosti interdisciplinarnega nepremičninskega področja, ki ima pravne, ekonomske, tehnične, socialne in organizacijske značilnosti.

Raziskovalno in razvojno dejavnost izvaja Inštitut za management nepremičnin v obliki programov in projektov, ki so usmerjeni predvsem v temeljno in uporabno raziskovanje. V prihodnosti bo inštitut načrtoval tudi industrijske raziskave.

Temeljne raziskave se izvajajo predvsem na področjih: lastniških odnosov znotraj posameznih držav ali Evropske unije, razvoja in učinkovanja nepremičninskega trga v Sloveniji in Evropi, nepremičninskih vprašanj glede prostorskega, okoljskega razvoja države in Evropske unije ter blaginje, razvoja družbe in identitete naroda.

Uporabne raziskave vsebinsko pokrivajo področja: mednarodnopravnega dela evropskega nepremičninskega prava, institucionalnih vidikov evropskega prava na področju prostora in okolja, prava nepremičninskih pravic, evropskega finančno-nepremičninskega prava, socialne psihologije nepremičninske problematike in razvoja nepremičninskega managementa.

Inštitut za raziskovanje v pravu

Inštitut povezuje raziskovalce, ki delujejo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze, in se znanstveno-raziskovalno ukvarjajo s področjem prava. Področja prava tu niso omejena in pokrivajo vse pravne panoge, pravne znanosti in discipline. V okviru inštituta deluje raziskovalna skupina, ki je registrirana pri ARRS.

Raziskovalci, ki delujejo v inštitutu, se prijavljajo ali sodelujejo pri različnih domačih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektih. Poleg tega vodijo ali sodelujejo tudi pri tujih, predvsem evropskih (EU) raziskovalnih projektih. Raziskovalci izsledke svojih raziskovanj objavljajo v domačih in tujih znanstvenih revijah.