Raziskovanje

Evropska pravna fakulteta se bo na pravnem področju povezovala z vsemi sorodnimi visokošolskimi in univerzitetnimi institucijami v evropskem prostoru, predvsem s pravnimi fakultetami v Avstriji, Nemčiji, Franciji, Italiji in Veliki Britaniji. Raziskovalno pa bo fakulteta na področju evropskega in mednarodnega prava sodelovala predvsem z raziskovalnimi inštituti IBRU, ERA (Trier) – Academy of European Law, TMC ASSER INSTITUUT (sodelovanje prof. dr. Alfreda E. Kellermanna), International Commercial Arbitration and European Law, European University Institut Robert Shumman Center for advanced studies, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law.

Eden od načrtovanih raziskovalnih programov, ki jih bo izvajala fakulteta je program Mednarodno in evropsko pravo, ki ga sestavljata dva tematska sklopa, in sicer tematski sklop Mednarodno pravo ter tematski sklop Evropsko pravo.

temeljotov“Raziskovalno delo na Evropski pravni fakulteti je raznoliko ter vključuje mnoge dimenzije pravnih ali drugih družboslovnih in tehniških ved. Povezanost in odprtost na znanstveno-raziskovalnem delu spodbuja predavatelje, raziskovalce in študente k vključevanju v temeljne in aplikativne raziskovalne projekte, objavljanje raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih publikacijah ter aktivno sodelovanje na tekmovanjih in konferencah. V kratkem času je Evropska pravna fakulteta naredila velike korake na raziskovalnem področju ter se uvrstila med prepoznavne raziskovalne inštitucije znotraj nacionalnega in mednarodnega okolja.”

Izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj, prodekanica za raziskave in razvoj na Evropski pravni fakulteti