SINERGIJA

URED ZA ISTRAŽIVANJE, Natječaj za financijsku potporu istraživanjima, 2013-2014

PROJEKT: –’ SINERGIJAUtjecaj GNSS-a i NIPP-a na korištenje prostornih podataka i njihov sinergijski utjecaj na upravljačke procese u Hrvatskoj i regiji

Vodilni partner: Geodetski fakultet, Univerza v Zagreb, Hrvaška

Na projektu sodelujejo:

Gradbena fakulteta, Univerza v Beogradu, Srbija

Gradbena fakulteta, Univerza v Sarajevu, Bosna in Hercegovina

Evropska pravna fakulteta, Slovenija

Državni geodetski urad, izpostava Sisak, Hrvaška

Vrednost projekta: 30,000

Opis projekta:

Proučevan bo sinergijski vpliv GNSS-a i NIPP-a na sodobno družbo na Hrvaškem in v sosednjih državah ter implikacije njihove učinkovite rabe ali ovir in nevarnosti v primeru zaostankov njihove uporabe. Pridobljena spoznanja bodo doprinesla k okvirom za izdelavo Strategije NIPP-a na Hrvaškem in v drugih državah ter izboljšave predpisov s tega področja in k boljši specifikaciji za uporabo GNSS tehnologije. Rezultati bodo predstavljeni na INSPIRE konferenci.

Študenti: Na projektu sodelujeta dva magistrska študenta.

Rezultat: Projekt je zaključen.