SEEB-HERD

HERD ENERGY 2012-2014

HERD – Program for Higher Education, Research and Development in Western Balkans. ENERGY – the specific aim is to contribute to economic growth and social development through cooperation in higher education and research within the energy sector.

PROJEKT: SEEB – SUSTAINABLE AND ENERGY EFFICIENT BUILDINGS

Vodilni partner: NTNU, Norwegian university of Science and Technology, Faculty of Architecture, Trondheim, Norway

Ostali partnerji:

–       Multiconsult, Oslo, Norway

–       European School of Law and Governance, Pristina, Kosovo

–       European Faculty of Law, Nova Gorica, Slovenia

Vrednost projekta: 487,500 Eur

Opis projekta:

Glavni namen je prispevati k ekonomski rasti in razvoju družbe z medinstitucionalnim sodelovanjem v visokem šolstvu z raziskovanjem na področju energetskega sektorja. Z razvojem medinstistucionalne raziskovalne kapacitete na področju trajnostne obnove in energetsko učinkovitih objektov, vodi k izboljšanju grajene strukture na način, da bodo porabile manj energije.

Glavni cilji:

–       razvoj medinstitucionalne raziskovalne kapacitete na področju trajnostne obnove in energetsko učinkovitih objektov;

–       vzpostavitev Centra za trajnostno obnovo in energetsko učinkovitih objektov na Kosovu;

–       razvoj magistrskega študija ‘Energetski Management in Buildings’;

–       vzpostavitev znanstveno-gosodarske mreže med gradbeno industrijo, javnim sektorjem in raziskovalci, z namenom, da se izboljša prenos znanja s področja trajnostne obnove in nič-emisijskih objektov;

–       promocija razvoja:

  • novih in inovativnih materialov, rešitev in tehnoloških izboljšav na področju trajnostne obnove;
  • klimatsko prilagojenih, preverjenih in stroškovno učinkovitih rešitev za obnovo obstoječih in gradnjo novih objektov.

Poročilo o dosežkih projekta 2010-2014:

Projekt HERD je podaljšan do konca 2015. Do konca 2014 je bilo izvedenih 8 delavnic v Trondheimu, Copenhagnu in Prištini, nabavljena literatura, dve termokameri za analizo ovoja zgradb, izvedena strokovna konferenca, izvedena predavanja v okviru dodiplomskega in magistrskega programa s smeri ‘pravo in managemnt nepremičnin’, ter 3. magistrski študentje iz ESLG so bili na 3-mesečni študijski izmenjavi na Fakulteti za arhitekturo v Trondheimu. V raziskovalno skupino so strani Evropske pravne fakultete vključeni trije študentje doktorskega študija ‘Pravo in management nepremičnin’, ki opravljajo temeljne raziskave na tem  področju.

Na konkretnem projektu so vključeni štirje študenti, ki objavljajo izsledke raziskav v obliki člankov:

MOŽINA ZUPANC, Dijana, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Možnosti trajnostnega razvoja v statistični regiji Zasavje v Sloveniji = Prospects of sustainable development in the statistical region Zasavje in Slovenia. V: GULIČ, Priscila (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Brdo pri Kranju [i. e.] v Novi Gorici: Evropska pravna fakulteta, 2013, str. 140-148. [COBISS.SI-ID 1024476273

HOXHA, Visar, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Real estate valuation analysis in Kosovo. V: GULIČ, Priscila (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Brdo pri Kranju [i. e.] v Novi Gorici: Evropska pravna fakulteta, 2013, str. 161-170. [COBISS.SI-ID 1024476529]

HOXHA, Visar, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Fundamental economic factors that influence real estate value : comparative analysis between Kosovo and Slovenia. Management, ISSN 1854-4231, 2014, letn. 9, št. 4, str. 323-348. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/9_323-348.pdf. [COBISS.SI-ID 6901857]

HOXHA, Visar, DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Kulturni dejavniki, ki vplivajo na urbanistov namen urejanja javnih prostorov v Prištini = Cultural factors affecting urban planners´ intentions to regulate public space in Prishtina, Kosovo. Urbani izziv, ISSN 0353-6483. [Tiskana izd.], dec. 2014, letn. 25, št. 2, str. 5-18, 76-89, ilustr., doi: 10.5379/urbani-izziv-2014-25-02-001. [COBISS.SI-ID 6895201]

HOXHA, Visar, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Učinek bruto domačeg proizvoda na vrednost nepremičnin na Kosovu in v Sloveniji = Effect of gross domestic product on real estate value in Kosovo and Slovenia. V: GULIČ, Priscila (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2014, str. 172-182. [COBISS.SI-ID 1024564593]

Pomembne povezave:

http://www.ntnu.no/ab/herd

http://www.eukos.org/?page=2,3,87

http://www.eukos.org/?page=2,34

http://www.multiconsult.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Innleder-utdannings–og-forskningssamarbeid-med-Kosov/

http://www.eukos.org/?page=2,3,110