P3T3 – COST

COST,  Transport and Urban Development : 2010-2014

COST – European Cooperation in Science and Technology  is one of the longest running European frameworks supporting cooperation among scientist and researchers across Europe.

TU1001 – The Domain is by definition cross-sectoral and multidisciplinary, encompassing a wide range of scientific expertises within the transport and land use planning, design, and management activities with a special emphasis on the strong interrelationships among the relevant policy fields as well on all aspects related to sustainable development.


PROJEKT:
P3T3 – PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN TRANSPORT – TRENDS & THEORY

Vodilni partner: University of the Aegean, Greece

Na projektu sodelujejo znanstveniki in strokovnjaki iz 27 držav: Avstrija, Avstralija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hong Kong, Irska, Italija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Srbija, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija, ZDA

Vrednost projekta: 800,000 Eur

Opis projekta:

Glavni namen raziskave je razvijanje teoretičnih in praktičnih izhodišč za javno zasebno partnerstvo na področju transporta, ki temelji na multidisciplinarni analizi obširne in transnacionalne empirične baze podatkov. Končen cilj raziskave P3T3 je razviti in utrditi razpršeno znanje z javno-zasebnega partnerstva iz različnih področij in po različnih državah in ga uporabiti pri krepitvi inovativnega in trajnostnega razvoja oskrbe in storitvenih javnosektorskih strategij, deseminiranja znanja in olajšanja pedagoško-edukativnega napredka na področju prometne infrastrukture.

Poročilo o dosedanjih dosežkih (2013):

Rezultati dosedanjega raziskovalnega dela so predstavljeni na spletnih straneh akcije: so izvedeni simpoziji, delavnice, objavljene posebne publikacije monografij in znanstvenih revij in prijavljeni novi projekti.

Študenti:

V tem projektu so aktivni trije študentje, dva doktorska ter magistrski. Vsi trije so vključeni v temeljno raziskavo in pripravljajo doktorsko oz. magistrsko nalogo. V okviru projekta P3T3 so se trije doktorski študenti udeležili medarodne delavnice za doktorske študente v Twentu.

Doktorska študenta sta svoje prve izsledke objavila na mednarodni konferenci:

HOJS, Aleš, LIYANAGE, Champika, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Analysis of critical success factors for PPP road projects in Slovenia. V: MICHELL, Kathy (ur.), BOWEN, Paul (ur.), CATTELL, Keith (ur.). Delivering value to the community : proceedings. Cape Town: Department of Construction Economics and Management, cop. 2012, str. 448-454.

SIMONČIČ, Matija, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, LIYANAGE, Champika. A comparative study on legislations relating to public private partnerships in the UK and Slovenia. V: MICHELL, Kathy (ur.), BOWEN, Paul (ur.), CATTELL, Keith (ur.). Delivering value to the community : proceedings. Cape Town: Department of Construction Economics and Management, cop. 2012, str. 455-461.

Pomembne povezave:

http://www.ppptransport.eu/

http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/p3t3?parties

http://www.ppptransport.eu/

Na podlagi 5 letnega raziskovanja v projektu COST P3T3, je bil v letu 2014 pridobljen projektu BENEFIT (Horizon 2020). http://www.benefit4transport.eu/ . Zaradi zmanjševanja prevelikega števila fakultet in drugih institucij iz projekta COST P3T3 (čez 70), so se raziskovalci Evro-Pf in Universe di Bari priključili University of Aegean.

Rezultat: Projekt je zaključen.