OSCAR

FORSKNINGSRADET, 2014-2017

Forskningsrade  – Norveška agencija za razsikave. Raziskovalni poziv v letu 2013.

PROJEKT: VALUE FOR OWNERS AND END-USERS OF PROPERTY

Vodilni partner: Multiconsult, Oslo, Norveška.

Na projektu sodelujejo znanstveniki in strokovnjaki iz Norveške in Slovenije:

Multiconsult, Oslo, NO

NTNU – Norwegian University for Science and Technology, Trondheim, NO

Akershus Faculty, Olso, NO

Evropska pravna fakulteta, SI

še 20 različnih podjetij in združenj

Vrednost projekta: 598,000 Eur

Opis projekta:

Proučevani bodo različni modeli Facility managementa za izboljšanje trajnostnega razvoja gradnje. Glavni cilj je razviti kompetence, metode in analitična orodja na način, da se z optimizacijo dizajna zgradbe prispeva k kreiranju vrednosti za lastnika in končnega uporabnika skozi ves življenjski cikel objekta.

Ostali cilji projekta so:

–       Razviti potrebna znanja za doseganje vrednosti za lastnika in končnega uporabnika, že v začetni fazi (LCC).

–       Identificiranje že razvitih procesov v vseh fazah (dizajn, gradnja, uporaba) zaradi določanja vrednosti končne rabe.

–       Razvijanje metod in orodij, ki bodo omogočila najboljšo prakso vsem udeležencem projekta.

–       Na podlagi implementacije rezultatov v gradbenem sektorju, prispevati k izgradnji specifičnih kompetenc na fakultetah in univerzah.

Študenti:

Projekt je šele na začetku. V projekt je vključena doktorska študentka, ki je bila na 3 mesečni praksi v podjetju Multiconsult v Oslu.

Izsledki raziskav v obliki člankov:

VRTARIČ, Irena, BJØRBERG, Svein, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Green PPP model for the delivery of education infrastructure with services in Norway by incorporating international experiences. V: GULIČ, Priscila (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2014, str. 193-206. [COBISS.SI-ID 1024564849]

Prezentacija:

Workshop next 2014

Pomembne povezave:

http://www.multiconsult.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Multiconsult-vant-OSCAR/

Spletna stran projekta: http://www.oscarvalue.no/om-oscar-prosjektet

Partnerji projekta: http://www.oscarvalue.no/partnere

Študenti, ki sodelujejo v projektu: http://www.oscarvalue.no/studenter