BENEFIT

HORIZON 2020, Research and innovation programme: 2015-2016

Projekt Benefit je bil razvit v okviru programa COST – European Cooperation in Science and Technology, TU1001, projekt P3T3 – Public Private Partnership in Transport – Trends and Theory. Zaradi prevelikega števila inštitucij, ki so sodelovale pri projektu P3T3, je bilo potrebno združevanje, zato so se raziskovalci iz Evropske pravne fakultete vključili v University of the Aegean.


PROJEKT: BENEFIT –
BUSINESS MODELS FOR ENHANCING FUNDING AND ENABLING FINANCING FOR INFRASTRUCTURE IN TRANSPORT –

Vodilni partner: University of the Aegean, Greece

Na projektu sodelujejo znanstveniki in strokovnjaki iz držav: Belgija, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Srbija, Španija, Velika Britanija.

Vrednost projekta: 1,300,000 Eur

Opis projekta:

Glavni namen raziskave je razvijanje finančnih modelov skozi javno zasebno partnerstvo na področju transporta, ki temelji na multidisciplinarni analizi obširne in transnacionalne empirične baze podatkov ter ga uporabiti pri krepitvi inovativnega in trajnostnega razvoja oskrbe in storitvenih javnosektorskih strategij na področju prometne infrastrukture.

Poročilo o dosedanjih dosežkih:

Projekt je na začetku.

Študenti:

Doktorska študenta, ki sta sodelovala v okviru P3T3, bosta nadaljevala s sodelovanjem tudi v tem projektu.