Nagrade

Društvo za Združene narode za Slovenijo vsako leto razpisuje nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja Organizacije združenih narodov, ki so bila obranjena med 1. oktobrom in 30. junijem tekočega študijskega leta. Nagrade so prejeli tudi študentje Evropske pravne fakultete.

2017

Član Alumni kluba Evropske pravne fakultete, Erazem Bohinc je za svojo magistrsko nalogo z naslovom »Provisional application of treaties, with special reference to the work of the ILC« pod mentorstvom prof. dr. Ernesta Petriča, prejel nagrado Društva za ZN, za enega od najboljših prispevkov s področja delovanja Organizacije združenih narodov.

2016

Tjaša (Peternel) Vukoje: Vpliv svetovalnih mnenj Meddržavnega sodišča na razvoj mednarodnega prava

2015

Matjaž Kačič: Imuniteta državnih funkcionarjev pred kazensko jurisdikcijo tujih držav z ozirom na delo Komisije za mednarodno pravo OZN

2014

Lah Suzana: Status človekovih pravic v ustavnih ureditvah arabskih držav  (magistrsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor prof. dr. Arne Marjana Mavčiča) (2014)

2013
–    Študent Evropske pravne fakultete v Novi Gorici, Erazem Bohinc je za svojo diplomsko nalogo pod mentorstvom doc. dr. Jerneja Letnarja Černiča, prejel nagrado društva OZN, za enega od najboljših prispevkov s področja delovanja Organizacije združenih narodov – http://www.unaslovenia.org/node/2391.
–    Študent Evropske pravne fakultete v Novi Gorici, Leon Slak je za svojo doktorsko disertacijo pod mentorstvom prof. dr. Ernesta Petriča in somentorstvom prof. dr. Mihe Pogačnika, prejel nagrado društva OZN, za enega od najboljših prispevkov s področja delovanja Organizacije združenih narodov – http://www.unaslovenia.org/node/2391.

2012
–    Pregelj, Katja: Vprašanje morebitnih kršitev mednarodnega prava v imenu vojne proti terorizmu (magistrsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: prof. dr. Ernest Petrič) (2012)
–    Smrekar, Robert: Razmerje prava OZN in prava EU skozi prizmo varovanja človekovih pravic (magistrsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: doc. dr. Matej Avbelj) (2012)

2011
–    Mavrič, Jernej: Kadi – evropski »Solange« v odnosu do mednarodnega prava? (diplomsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: doc. dr. Matej Avbelj) (2011)
–    Rijavec, Tina: Mednarodna organizacija dela in njena prizadevanja za uveljavljanje delavskih pravic na primeru Mjanmar (diplomsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: prof. dr. Miha Pogačnik) (2011)

2009
–    Zagoričnik, Petra: Pregon piratov po mednarodnem pravu. Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: prof. dr. Miha Pogačnik. Diplomsko delo. (2009)

2008
–    Florjančič, Urška: Razmerje med temeljnima načeloma mednarodnega prava o integriteti držav in načelom o pravici naroda do samoodločbe ter primer Kosova. Evropska pravna fakulteta Nova Gorica, mentor: prof. dr. Ernest Petrič. Diplomsko delo.(2008)