Jean Monnet Modul

Evropska pravna fakulteta je v množici več kot 730 prijav iz vse Evrope pridobila Jean Monnet Module, sofinanciran s strani Evropske komisije za obdobje 3 let od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019. Namen modula, katerega nosilec je izr. prof. dr. Marko Novak, dekan Evropske pravne fakultete, je organizirati predavanja na temo “Argumentacija Sodišča Evropske unije kot zgled za argumentacijo slovenskih sodišč”.

OPIS TEME:

Prepogosto se dogaja, da je interpretacija in argumentacija slovenskih sodišč formalistična. To pomeni, da je preveč črkobralska, omejena na dobesedni pomen pravnega besedila, manj pa upošteva njegov širši vidik, kot je njegov namen, cilj, kontekst, sistemski vidik. Pravo nasprotje tega je argumentacija Sodišča Evropske unije (SEU), ki je kot “ustavno” sodišče glede na pravne probleme sicer razumljivo precej širše. To se npr. vidi pri tem, da naša sodišča jemljejo sodno prakso preveč  formalistično, po drugi strani pa sprašujejo SEU o razlagi zadev iz prava EU, ki bi jih sama lahko rešila. Namen projekta je, da bi na konkretnih primerih iz sodne prakse naših sodišč prikazali, kako je bolj široko gledanje (nemara funkcionalistično ali instrumentalno) na rešitev pravnega problema tudi bolj smiselno, kakovostno in navsezadnje tudi bolj pravilno. Pri projektu sodeluje tudi odličen teoretik pravne argumentacije, prof. Tuzet iz Italije, ki bo predstavil idealne argumentativne pristope in tudi izsek iz italijanske pravne argumentacije.

PREDVIDENE VSEBINE:

Ekipa, ki sodeluje na projektu, bo na temo projekta vsako leto izvedla 70 ur predavanj in vaj (35 vsak semester) predvsem za magistrske in doktorske študente Evropske pravne fakultete, vabljeni pa so tudi drugi študenti in tudi praktiki, ki se pri svojem delu srečujejo s problemi interpretacije (glede prava EU). Teme iz projekta bodo del tudi vsakoletne mednarodne konference o pravni argumentaciji (LegArg), ki jo organizira Evropska pravna fakulteta skupaj s Fakulteto za državne in evropske študije. Vsako leto bo ob koncu drugega semestra organiziran tudi akademski forum na temo iz projekta, ki bo priložnost za udeležbo praktikov in soočenje njihovih mnenj. Na teme iz projekta bodo sestavljeni tudi strokovni članki in objavljeni na spletni strani Evropske pravne fakultete.

Sodelujoči pri projektu in predvideni gosti iz prakse:

 • dr. Marko Novak (vodja projekta)
 • dr. Giovanni Tuzet (profesor z univerze Bocconi iz Milana)
 • Saša Sever, pravnik na SEU
 • Nataša Kolavčič, Evropska pravna fakulteta

POTEK PREDAVANJ:

Jean Monnet Module bo vključeval 14 predavanj in vaj letno (7 v vsakem semestru). Ta bodo potekala v Ljubljani in Novi Gorici. V prvem semestru se bodo odvijala večinoma v okviru predmetov Filozofija in teorija prava ter Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi na magistrskem študiju ter Teorija prava na doktorskem študiju, v drugem semestru pa se bodo organizirala kot dodatna aktivnost fakultete (tudi v popoldanskem času med 16:00 in 20:00). Udeležba na predavanjih bo brezplačna, saj šolnino krije Evropska komisija. Na voljo bo 30 študijskih mest, ki bodo razdeljena med prijavljenimi kandidati glede na njihovo meritornost ter profesionalno kvalifikacijo.

DOBROBIT MODULA ZA UDELEŽENCE:

Udeležba na Jean Monnet Modulu omogoča poglobitev znanj o sodni praksi in pravni argumentaciji SEU ter o uporabi njegove judikature v nacionalnem pravu. Vsak udeleženec bo ob koncu dobil prestižni certifikat Jean Monnet Modula, ki prinaša izjemno referenco za posameznikov CV, priznano po vsej Evropski uniji. Vsakemu udeležencu, ki je magistrski študent Evro-PF in bo izkazal prisotnost na vsaj 40 urah predavanj in vaj, bo priznan izbirni predmet na podiplomskem študiju v obsegu 6 KT.

 

jean-moonnet-2 erasmus jean-monnet EPF_10let

 

 

PRIJAVE za š. l. 2018/2019

Prijave se zbirajo na e-naslovu: natasa.kolavcic@epf.nova-uni.si . Zainteresirani posamezniki morajo poslati svoj CV in kratko motivacijsko pismo, zakaj želijo sodelovati na Jean Monnet Modulu najkasneje do 31. 10. 2018.

Več informacij se nahaja v priloženem vabilu –> JMM 2018-19 – vabilo za študente

Razpored predavanj (1. semester, š. l. 2018/2019)

 • 13. 11. 2018 (Nova Gorica): Argument precedensa SEU med evropskim kontinentalnim pravom in common law; Argument večine

 ARGUMENT-FROM-MAJORITY-IN-JUDICIAL-CONTEXT

Kultura-precedensa

NOSILNI-IN-POSTRANSKI-RAZLOGI

UPORABA-PRECEDENSA-V-PRAKSI

ARGUMENT FROM MAJORITY IN JUDICIAL CONTEXT – Trento-paper-MarkoNovak

 • 20. 11. 2018 (Ljubljana): Novejši primeri zadev predhodnega odločanja SEU in ostale tamkajšnje aktualnosti – gost mag. Saša Sever (Sodišče Evropske unije)
 • 23. 11. 2018 (Ljubljana): Pravna argumentacija SEU

PRAVNA ARGUMENTACIJA

Purposive argumentation-18

PRAVNA ARGUMENTACIJA SEU

 • 4. 12. 2018 (Nova Gorica): Purposive Interpretation and the Court of Justice of the EU – gost prof. dr. Giovanni Tuzet (Univerza Bocconi, Italija)

1.Adams

1.Smith

2.Holy Trinity

3.France v commission

4.Hirsi

 • 12. 12. 2018 (Nova Gorica): Argument načel in argument teže

DETIČEK – ARGUMENTACIJSKA ANALIZA

Common law1

Common law2

Common Law 3

 

 • 16. 1. 2019 (Ljubljana): Argument pravne politike in SEU 

 ARGUMENT PRAVNE POLITIKE (legal policy2)

 Legal policy in SEU

 Omejc proti Republiki Sloveniji

 

PRIJAVE za š.l. 2017/2018

Prijave se zbirajo na e-naslovu: natasa.kolavcic@epf.nova-uni.si . Zainteresirani posamezniki morajo poslati svoj CV in kratko motivacijsko pismo, zakaj želijo sodelovati na Jean Monnet Modulu najkasneje do 20.10.2017.

Razpored predavanj (2. semester, š. l. 2017/2018):

 • 10.04.2018 (Nova Gorica) 16:00-20:00;

DETIČEK – ARGUMENTACIJSKA ANALIZA
Omejc proti Republiki Sloveniji

 • 7.05.2018 (Ljubljana, Predavalnica P1) 10:00-14:00;

Formalizem in pravo EU (Pelati + C.K.)

 • 14.05.2018 (Nova Gorica, Eda center P4) 9:00-13:00;

Formalizem VS

 • 15.05.2018 (Ljubljana, Predavalnica P2) 16:00-20:00;

Lek proti Republiki Sloveniji

HOTEL SAVA ROGAŠKA

 • 18.05.2018 (Ljubljana, Predavalnica P1) 16:00-20:00;

SHAMI Vrhovno sodišče

Upravni oddelek VSRS Sodba in sklep I Up 220

Shami-SEU VS – Nemec

 • 21.05.2018  (Nova Gorica, Eda center P2) 09:00-13:00;

Uredba – Kostanjevec

Gorje – Upravno sodišče

Gorje

 • 22.05.2018 (Ljubljana, Predavalnica P1) 16:00-20:00, gostovanje mag. Sever
 • 25.05.2018 (Ljubljana, Predavalnica P1) 16:00-20:00, gostovanje prof. Tuzet

Italian approach

 • 28.05.2018 (Nova Gorica, Eda center P1) 09:00-13:00;

Kotnik – US – predhodno odločanje

 

 

Razpored predavanj (1. semester, š. l. 2017/2018):

 

 • 30.11.2017, mag. Saša Sever: Najnovejša praksa SEU glede zahtev po predhodnem odločanju iz Slovenije, v okviru predmeta Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi . Gradivo je dostopno na spletni strani SEU – glej predhodne odločitve SEU v primeru Slovenije;

 

 • 04.12.2017 (16:00-20:00 – Nova Gorica), prof. dr. Giovanni Tuzet (University of Bocconi): Purposive Interpretation between Common Law and Civil Law, v okviru predmeta Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi;

TUZET1.adams

TUZET1-purposive argumentation-17 (1)

TUZET1.holy trinity

TUZET1.hirsi (1)

TUZET1.france v commission (1)

 

 • 19.12.2017 (16:00-20:00 – Ljubljana), izr. prof. dr. Marko Novak: Argument pravne politike in SEU

ARGUMENT PRAVNE POLITIKE (legal policy2)

Legal policy in SEU

 

 • 19.01.2018 (16:00-20:00 – Ljubljana), izr. prof. dr. Marko Novak: Pravna argumentacija SEU in zadeva Vaskršić

PRAVNA ARGUMENTACIJA SEU

Zadeva Vaskršić – ESČP

 

Razpored predavanj v prvem semestru š. l. 2016/2017:

 • 2.11. 2016 (16:00-20:00 – Ljubljana), Mag. Saša Sever (SEU): Novejši trendi razlage SEU ter problem slovenskih sodišč pri razlagi prava EU (v okviru predmeta Filozofija in teorija prava);

 Gradivo se nahaja na spletni povezavi TUKAJ. 

 • 15.11. 2016 (16:00-20:00 – Nova Gorica), Prof. dr. Marko Novak (EVRO-PF): Argumentacija SEU med civil law in common law (v okviru predmeta Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi);

 PPT – argument-from-majority-in-judicial-context-trento-paper-markonovak argumentacije-seu-med-civil-law-in-common-law

 Article – argument-from-majority-in-judicial-context-trento-paper-markonovak

 

 • 2.12. 2016 (16:00-20:00 – Ljubljana), Prof. dr. Marko Novak (EVRO-PF), Sodno odločanje in pravna politika SEU (v okviru predmeta Teorija prava);

ARGUMENT PRAVNE POLITIKE 

Legal policy in SEU

 • 14.12. 2016 (16:00-20:00 – Ljubljana), Prof. dr. Marko Novak (EVRO-PF), Pravno utemeljevanje odločitev SEU (v okviru predmeta Teorija prava);

 PRAVNA ARGUMENTACIJA SEU

 • 29.11. 2016 (16:00-20:00 – Nova Gorica), Prof. Dr. Giovanni Tuzet (Univerza Bocconi, Milano): Problemi teleološke metode razlage (v okviru predmeta Filozofija in teorija prava);

 tuzet-i-PPT  tuzet-i-Cases

 • 6.1. 2017 (16:00-20:00 – Ljubljana), Prof. dr. Marko Novak (EVRO-PF), Precedens SEU: med common law in civil law (v okviru predmeta Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi);

 Pravna-argumentacija-SEU

 

Razpored predavanj v drugem semestru š. l. 2016/2017:

 • 14. 4. 2017 (16:00-20:00 – Ljubljana): Saša Sever (SEU) – Akademski forum “Najakutnejši pravni problemi v zvezi s slovenskimi zahtevami za predhodno odločanje”

 Gradivo se nahaja na spletni povezavi TUKAJ. 

 • 12. 5. 2017 (16:00-20:00 – Ljubljana): Marko Novak – Argumentacijska rekonstrukcija zadeve Detiček

 dr. Novak – SODBA SODIŠČA Detiček

 dr. Novak – DETIČEK – ARGUMENTACIJSKA ANALIZA

 • 19. 5. 2017 (16:00-20:00 – Nova Gorica): Marko Novak – Argumentacijska rekonstrukcija slovenske zahteve za predhodno odločanje

Formalizem in VS

 • 22. 5. 2017 (16:00-20:00 – Ljubljana): Giovanni Tuzet (Univerza Bocconi): Problemi pri teleološki pravni razlagi v Republiki Italiji

Canale-Tuzet – AR & EI

Tuzet – CP III-2008-radio vaticana

Italian approach

 • 23. 5. 2017 (16:00-20:00 – Nova Gorica):Marko Novak – Argumentacijska rekonstrukcija slovenske zahteve za predhodno odločanje

Formalizem in pravo EU (Pelati + C.K.)

 • 24. 5. 2017 (16:00-20:00 – Ljubljana):  Marko Novak – Argumentacijska rekonstrukcija slovenske zahteve za predhodno odločanje

Zadeva CK

 • 25. 5. 2017 (16:00-20:00 – Ljubljana):  Marko Novak – Argumentacijska rekonstrukcija slovenske zahteve za predhodno odločanje

Omejc proti Republiki Sloveniji

Lek proti Republiki Sloveniji

 • 26. 5. 2017 (16:00-20:00 – Nova Gorica): Marko Novak – Argumentacijska rekonstrukcija slovenske zahteve za predhodno odločanje

Zadeva Vaskršić – ESČP