CMEPIUS

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: CMEPIUS) deluje od 1. 10. 2003, na podlagi Sklepa Vlade RS (št. 602-07/2002-1 z dne 17. oktobra 2002). CMEPIUS je javni zavod, ki izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa ter naloge nacionalne kontaktne točke za program Evropa za državljane. Zavod skrbi tudi za izvajanje različnih programov štipendiranja ter za podporne aktivnosti prej navedenim programom. CMEPIUS izvaja dejavnosti javne službe, ki so določene s Sklepom o ustanovitvi.

 

Redna dejavnost (nacionalna agencija programov Evropskih skupnosti in programi mednarodne mobilnosti):

 • program Erasmus+ (naslednik programa Vseživljenjsko učenje),
 • štipendije (CEEPUS, Slovenski štipendijski sklad SI04, bilaterala, Osimo, tečaji slovenskega jezika).

Projekti in podporne aktivnosti, ki se razlikujejo med različnimi programskimi obdobji:

 • program eTwinning,
 • program Evropa za državljane,
 • platforma EPALE,
 • EURAXESS (informacijska podpora mobilnosti raziskovalcev v evropskem prostoru),
 • Slovenski štipendijski sklad SI04, NFM/EEA,
 • Evropsko jezikovno priznanje,
 • organizacija dogodkov,
 • projekti mrež za evropsko tematsko spremljanje (ECVET, EPALE, EHEA),
 • evalvacije programov,
 • priznanja dobrim projektom (Jabolka kakovosti, Zlati kabel).

Pri uresničevanju nalog javne službe Center spoštuje naslednja načela:

 • nepristranskost,
 • preprečevanje konflikta interesov,
 • načelo neprofitnosti in
 • preglednosti delovanja.

Kontakti:
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)
Naslov: Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana
Spletna stran:  www.cmepius.si 

Cmepius