Knjižnica

knjiznica_foto1Knjižnica Evropske pravne fakultete je od leta 2017 del Univerzitetne knjižnice Nove univerze.

Njeni cilji so zbiranje, dokumentiranje in zagotavljanje dostopa do študijske in znanstvene literature v izobraževalne in raziskovalne namene. S svojimi storitvami knjižnica podpira študijski proces in znanstveno delo svojih članov.

Študenti ste v knjižnici vedno dobrodošli!

Knjižnica nudi podporo študentom s tehničnimi pregledi zaključnih nalog. Tehnična navodila so objavljena tudi med akti fakultete.

Uradne ure

od ponedeljka do petka:
od 10.00 do 18.00

Telefon: 01 251 44 85
E-pošta: knjiznica@nova-uni.si
Naslov: Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana

Zaposleni:
Vodja knjižnice in založbe
doc. dr. Ines Vodopivec
E-pošta: ines.vodopivec@evro-pf.si
Telefon: 01 251 44 85

Bibliotekarka
Ana Češarek, mag. inf. ved
E-pošta: ana.cesarek@evro-pf.si
Telefon: 01 251 44 85

Izposoja gradiva in dostop do podatkovnih baz

Univerzitetna knjižnica Nove univerze ima centralno enoto v Ljubljani, kjer si lahko študentje vsak dan, med 10.00 in 18.00 uro,  izposodijo študijsko gradivo in zaključne naloge. Velik del zaključnih nalog je dosegljiv v polnem besedilu tudi prek spleta v okviru repozitorija REVIS.

Svoje gradivo in storitve nudi študentom in visokošolskim profesorjem, kot tudi zunanjim uporabnikom, zlasti študentom in strokovnjakom s področja prava in sorodnih disciplin. Gradivo in znanje je dostopno vsakomur, v skladu s koncesijsko naravnanostjo zasebne inštitucije in v skladu s pravili medknjižnične izposoje in varstvom avtorskih pravic.

Na zahtevo si lahko študenti, ki so člani knjižnice, izposodijo oz. vrnejo knjige tudi v referatih v Kranju in Novi Gorici, vendar morajo nekaj dni pred želenim datumom izposoje poslati pisno zahtevo na knjiznica@nova-uni.si, da lahko knjižnica pravočasno pripravi gradivo in ga pošlje na želeno lokacijo. Prav tako lahko gradivo študenti naročijo po medknjižnični izposoji v katerokoli slovensko knjižnico, ki jim je najbližja. Medknjižnična izposoja se zaračunava po cenikih knjižnic.

Izjemoma in v posebnih primerih je izposoja možna neposredno na dom s pošiljanjem po pošti in proti plačilu. Izjeme in posebni primeri vključujejo predvsem naslednje pogoje: posebna zdravstvena stanja in spremembe, ki študentom onemogočajo drugačen način izposoje.

Univerzitetna knjižnica Nove univerze omogoča: 

V knjižnici je neomejen dostop do interneta in brezžičnega omrežja UKNU.

V okviru knjižnice je organizirana manjša knjigarna, kjer lahko študentje in drugi kupijo publikacije založb Nove univerze, Evropske pravne fakultete in Fakultete za državne in evropske študije. Plačilo je možno le z gotovino. Ponudba publikacij in cenik je razviden v spletni knjigarni Nove univerze.

Razvoj knjižnice

V letu 2010 je Evropska pravna fakulteta pričela z oblikovanjem svoje lastne knjižnice, ki je začasno delovala v okviru Goriške knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici. Takrat je Fakulteta je v skladu s Pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri vzpostavitvi fakultete ter študija prava v Novi Gorici vsako leto pridobila od lokalne skupnosti sredstva za nabavo literature za dodiplomski in podiplomski študij. V skladu z ustreznimi seznami predvidene literature posameznih nosilcev predmetov je Fakulteta preko Goriške knjižnice naročala literaturo. Od leta 2010 je bila knjižnica  polnopravni član sistema Cobiss.si in je sodelovala v nacionalnem sistemu medknjižnične izposoje za zagotovitev dostopa članom do gradiv iz drugih knjižničnih zbirk. 

Fakulteta se je v letu 2012 preselila v nove prostore v goriškem Eda centru, kjer je potekala tudi knjižnična dejavnost. Za potrebe študentov, akademske skupnosti univerze in širše znanstveno-raziskovalne javnosti na področju prava in sorodnih disciplin je knjižnica omogočala dostop do več kot 4000 tiskanih del, mednarodnih in slovenskih podatkovnih baz in virov. 

Januarja 2015 se je knjižnica preselila v Ljubljano, v prostore v pritličju na Cankarjevem nabrežju 11, na cca. 60 m2. Uporabnikom je bilo na voljo več čitalniških mest in dva računalnika z dostopom do interneta. 

Leta 2017 je bila knjižnica del knjižnično-informacijskega sistema Nove univerze. Decembra 2017 se je knjižnica Evropske pravne fakultete združila s knjižnico Fakultete za državne in evropske študije in preimenovala v Univerzitetno knjižnico Nove univerze, ki zagotavlja knjižnično-informacijsko dejavnost in optimalne pogoje za študij ter znanstveno-raziskovalno delo vsem članicam Nove univerze.

POMEMBNI DOKUMENTI

Vpisnica UK NU
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti Evro-PF kot javne službe