Fotogalerija

KARIERNI CENTER 2015-2020

 

Spletna stran namenjena  je v prenovi! Prosimo vas za razumevanje.

Projekt  “Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-2020” je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARIERNI CENTER 2013-2015

Pretekli dogodki v okviru projekta “Načrtovanje, svetovanje in spremljanje kariernih poti mladih znotraj kariernega centra Evropske pravne fakultete”, ki se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, v okviru 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva. Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v razmerju 85 % iz sredstev Evropske unije in 15 % iz  sredstev ministrstva. 

 • Poletna šola “S kariernimi veščinami za boljši vstop na trg dela”, Nova Gorica, 15. – 19. 9. 2014

 

 • Ogled Odvetniške Zbornice Slovenije, 20.4.2015

 

 • Strokovna ekskurzija na Komisijo za preprečevanje Korupcije RS, 20.3.2015

 

 • Strokovna ekskurzija na Specializirano državno tožilstvo,

Vrhovno sodišče Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana 31.3.2014

 

 • Strokovna ekskurzija na Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem, 3.6.2014

 

 • Ogled Ustavnega sodišča in Državnega zbora Republike Slovenije, Ljubljana, 7.11.2014

 

 • Ogled Gospodarske zbornice Slovenije in Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Ljubljana, 20.1.2014

 

 • Okrogla miza “Odvetnik včeraj, danes, jutri”, 18.11.2013

 

 • Delavnica ”NL-P testiranja za študente”, 13.1.2015

 

 • Obisk državnega zbora RS in Ustavnega sodišča RS, 10.12.2013

 

 • Okrogla miza ”Vključevanje oseb s posebnimi potrebami na trg dela”, 23.4.2015

 

 • Okrogla miza ”Skupaj v boju zoper organizirani kriminal in korupcijo”, 26.3.2015

 

 • Srečanje kariernih centrov – LJ, 23.6.2015