Delodajalci

 

Sodelovanje z delodajalci

KC EVRO-PF je prijazen do delodajalcev, ki iščejo kadre za svoja podjetja. KC EVRO-PF se v čim večji meri trudi sodelovati z njimi in upoštevati njihove potrebe ter razmere na trgu dela. KC EVRO-PF skuša glede na potrebe na trgu usmerjati študente v iskane poklice, prav tako pa promovirati uspešne študente in se zavzemati za njihove poklicne usmeritve.

Kaj ponuja delodajalcem KC EVRO-PF?

Organizacijam ponujamo številne možnosti sodelovanja, pri čemer stremimo tako k zadovoljstvu študentov, kakor tudi delodajalcev. Študenti Evropske pravne fakultete v Novi Gorici lahko z njimi na različne načine sodelujejo ali pomagajo pri reševanju določenih problemskih sklopov. Njihovo znanje, kreativnost oz. opravljeno delo pa bo v pomoč delodajalcem pri prepoznavi novih perspektivnih sodelavcev.

Predstavitvena brošura za delodajalce >>>

KC EVRO-PF nudi delodajalcem sledeče možnosti sodelovanja:

  • Objave prostih delovnih mest, študentskih del in študentskih praks na spletni strani fakultete

Potencialnim delodajalcem omogočamo brezplačno objavo prostih delovnih mest študentskih del in študentskih praks na naši spletni strani.

  • Objava tem za zaključne in druge raziskovalne naloge, ki so za organizacije aktualne in pri katerih želijo dobiti rešitve na manjše ali večje problemske sklope v organizaciji

Potencialni delodajalci lahko razpišejo razne teme diplomskih nalog, s pomočjo katerih organizacija najde rešitev konkretnega problema ali oblikuje celovit pristop k rešitvi le-tega. Obravnava manjših oz. specifičnih problemskih sklopov ter raziskovanje ožjega področja  se lahko opravi v okviru seminarskih nalog.

  • Predstavitev organizacije na fakulteti

V okviru KC EVRO-PF se lahko dogovorite za obisk fakultete ter predstavitev vašega podjetja študentom in diplomantom. Evropska pravna fakulteta stremi k povezovanju teorije s prakso, s čimer želi  študentom omogočiti poleg kakovostnega strokovnega znanja tudi pester nabor praktičnih znanj.

  • Predstavitev najboljših študentov in diplomantov  potencialnim delodajalcem

KC EVRO-PF predstavlja stično točko med študenti, diplomanti, fakulteto in potencialnimi delodajalci. V ta namen KC EVRO-PF ohranja vezi s talentiranimi študenti, ki predstavljajo kakovostno in strokovno delovno silo,  ter delodajalcem omogoča  povezovanje z njimi.

 

Postanite tudi Vi naš partner in si zagotovite ambiciozne mlade študente in diplomante, ki bodo pripravljeni kreativno, zagnano in vestno opravljati tudi najzahtevnejše delovne naloge.  Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z možnostmi in načini sodelovanja  smo vam na voljo na: karierni.center@evro-pf.si ali na telefonu 05 338 44 06.

 

Projekt  “Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-2020” je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.