Članki za študente

Sedem železnih načel pisanja življenjepisov za sveže diplomante

Kaj o vas povedo vaši hobiji in preživljanje prostega časa

Jaz v 30 sekundah

Javno nastopanje

Pomen govorice telesa na zaposlitvenih razgovorih

Kako do učinkovite predstavitve (mag. Maja Novak, Akademija za inovativni marketing)

 

Mojedelo.com: Definirajte vaše prednosti pa boste izstopali

Mojedelo.com: Ustvarite res dober življenjepis!

Mojedelo.com: Vrste vprašanj, ki jih je dobro postaviti na zaposlitvenem intervjuju 

Mojedelo.com:  Zaposlitveni intervju: kakšna vprašanja lahko pričakujete? 

Mojedelo.com: Učinkovita prošnja za delo je ključ do zaposlitve 

 

Zanimive vsebine, zaposlitvene oglase, karierne novice ter druge koristne informacije o obštudijskih dejavnostih lahko spremljate tudi preko družabnega omrežja Facebook, namenjenega dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete, in sicer:

facebook

 

Karierni center Evropske pravne fakultete

facebook

 

KarierniCenter Evro-pf

 

Projekt  “Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-2020” je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.