Karierni center

 

 

Evropska pravna fakulteta je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2016, pridobila sredstva za izvajanje projekta “Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete v letih 2015-2020” iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na povezavi: http://www.eu.skladi.si.

Predstavitvena zgibanka >>

Vodja projekta:
Nataša Kolavčič, univ. dipl. upr. org., dipl. prav. (un)
Koordinatorka kariernega centra Evropske pravne fakultete

Kontakt: karierni.center@nova-uni.si

Telefon: 05 338 44 06

 

brosura_karierni