Dejavnosti

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici bo v študijskem letu 2012/13 vzpostavila lastno knjižnico, ki bo služila tako študentom kot profesorjem. V izposojo bo predvsem strokovna literatura s pravnega področja ter diplomske, magistrske in doktorske naloge študentov fakultete.
Od leta 2008 ima fakulteta tudi svojo lastno založbo, saj je izdala že 8 knjig. Med drugim ima fakulteta razvito mrežo mednarodnega sodelovanja ter aktivno razvija raziskovalno dejavnost.

KNJIŽNICA

Knjižnica je ustanova, ki pridobiva, obdeluje in hrani gradivo in ga daje na voljo uporabnikom. Z informacijskim in dokumentacijskim centrom služi za študijske potrebe študentov in profesorjev fakultete.

Več o knjižnici »

ZALOŽBA

V lastni založbi izdajamo dela naših sodelavcev, predvsem na področju prava in nepremičnin.
Vse knjige lahko naročite direktno preko strani.
Pregled publikacij »

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Fakulteta ima razvito mrežo mednarodnega sodelovanja ter aktivno razvija raziskovalno dejavnost.

Pregled dejavnosti »